Kønsroller i naturfag

Artiklen prøver at give et overblik over undersøgelser og aktiviteter vedrørende kønsroller i naturfag i de seneste årtier. Den ene af forfatterne Helge Kastrup (HK) er dansker, mens den anden Jeffry V. Mallow (JVM) er amerikaner.

Vi vil derfor for det meste citere undersøgelser og resultater fra de to lande og fra vores fælles binationale arbejde. Vi vil diskutere, hvad der tiltrækker og frastøder både drenge og piger ved naturfag, hvordan det fører til kønsforskelle, og hvad man har gjort og kan gøre for at formindske forskellene. Vi vil beskrive kønsforskelle mellem dem, som vælger naturfag som studieretning, og dem, som ikke gør det.

I over 30 år har man bemærket, undersøgt og behandlet kønsroller og kønsforskelle i naturfag på læreruddannelser og i andre slags undervisningsinstitutioner. De fleste elever, studenter og praktikere har været drenge/mænd, og det er de stadig. Men der er flere piger/kvinder, som studerer naturfag nu i forhold til for 30 år siden. De to køn er omtrent ligeligt repræsenteret på gymnasier og universiteter i biologi og kemi. Men da der er flere piger end drenge på gymnasier og universiteter, betyder det stadigvæk, at der ikke er lighed mellem kønnene. I fysik er pigerne stadigvæk kun et mindretal, selv om der er kommet flere til i faget.

Emneord