Inquiry i naturfagsundervisningen

En undersøgende tilgang til naturfagsundervisningen

Inquiry-baseret naturfagsundervisning handler om, at eleverne undersøger en autentisk problemstilling.

Hæftet gennemgår principperne for IBSE (Inquiry Based Science Education) og giver konkrete eksempler på opbygning af undervisningsforløb.

Eleven som forsker

Hæftet beskriver betydningen af at benytte en undersøgende tilgang til naturfagsundervisningen, der tager afsæt i elevernes egne formulerede spørgsmål. Eleverne lærer og anvender færdigheder svarende til dem, der anvendes af forskere, såsom at stille spørgsmål, indsamle data, ræsonnere, validering af data , drage konklusioner, og diskutere resultater.

Elementer i en IBSE-baseret undervisning

Hæftet gennemgår væsentlige elementer i en Inquiry-baseret naturfagsundervisning:

  • Hvordan skabe et spørgsmålsfremmende læringsmiljø
  • At stille produktive spørgsmål
  • Lærerens stilladsering af elevernes hypoteser
  • Hvordan understøtte eleverne i at udvikle og anvende inquiry færdigheder
  • Hvordan anvende evaluering til at fremme læring

Hæftet indeholder endvidere en lang række praktiske eksempler på inquiry i naturfagsundervisningen.

Danske erfaringer

Claus Auning og Ida Guldager fra UC Syd har oversat Professor Wynne Harlens didaktiske hæfte  “Inquiry in Science Education” . Den sidste del af hæftet indeholder en beskrivelse af de faser, som er mest nytænkende i forhold til en dansk naturfags- og matematik undervisning. Beskrivelsen indeholder ligeledes erfaringer fra de 50 danske skoleklasser, der har deltaget i Fibonacci Projektet i perioden 2010 – 2013.

Hæftet er velegnet til lærerstuderende og lærere i kompetenceløftet.

Emneord

Skip to content