IBSE i fagteamet

Lærerne har stor betydning, når eleverne skal arbejde med undersøgende arbejdsformer. Eleverne er naturligvis med til at styre deres egen undersøgelsesproces, men erfaring viser, at den mest effektive arbejdsform er guidet. Derfor er det vigtigt, at fagteamet og naturfagslærerne arbejder med IBSE-metoderne i samarbejde. 

Hæftet ‘IBSE i fagteamet’ er ment som en inspiration til, hvordan fagteams kan arbejde med implementering af undersøgende arbejdsformer i skolens naturfagsundervisning. Der gives konkrete eksempler på, hvordan lærere kan arbejde med de IBSE-metoderne, så der skabes en rød tråd fra indskoling til udskoling.

IBSE-metoder

IBSE er en forkortelse for “Inquiry Based Science Education”. Det er en læringsforståelse, der ikke kun tager udgangspunkt i har huske fakta og viden, men derimod også har fokus på hvad eleverne lærer og gør undervejs. Den danske betegnelse undersøgende arbejdsformer er baseret på inquiry-begrebet, som grundlæggende handler om søgen efter viden og informationer ved at stille spørgsmål. Det kan derfor også beskrives som forskning eller efterforskning – man arbejder ud fra spørgsmål, der er mulige at finde svar på. 

PRUF

‘PRUF – Professionel udvikling i fagteams’ er en serie bestående af fem hæfter, der fungerer som inspiration til fagteamudvikling. Selve hæfterne bygger på erfaringer fra Quest-projektet, som var et fire-årigt udviklingsprojekt rettet mod kompetenceudvikling af lærere i folkeskolens naturfag.

Forfattere

Martin Krabbe Sillasen og Ulla Hjøllund Linderoth er forfatterne, der står bag rapporten ‘IBSE i fagteamet’, som er skrevet i 2016.

Skip to content