Hvorfor vand

Eleverne opbygger med denne aktivitet viden om andre stoffer (end vand) og øver sig på at reflektere over og undersøge ting, der opfattes som selvfølgeligheder.

Aktivitetsvejledning

Hvordan kan aktiviteten gennemføres?

Varighed: ca. 20 min

Organisering: Eleverne arbejder individuelt eller i grupper.

Tidsrum Hvad gør eleven? Hvad gør læreren?
Ca. 5 min. Lytter til introduktionen Sætter opgaven i gang ved at stille spørgsmålene, der ønskes besvaret
ca. 5 min Undersøger spørgsmålene Observerer og guider
ca. 5 min Fremlægger, hvad de er kommet frem til Understøtter eleverne med spørgsmål
Ca. 10 min. Stiller spørgsmål til hinanden

Introduktion og vejledning

Lærerens instruktion og vejledning undervejs i undersøgelsesaktiviteten kan med fordel forløbe således:

  • Præsenter to mulige opgaver, eleverne kan vælge mellem at ville undersøge: 1) hvad ville konsekvenserne være, hvis vand var erstattet af [indsæt et stof, du finder interessant for eleverne at undersøge, fx ethanol, methan]? eller 2) find et stof, som ville kunne erstatte vand, og argumenter for, hvorfor det ville kunne lade sig gøre. Følgende ord skal indgå i elevernes redegørelse:
  • Kondensering, massefylde, energi, molekylehastighed, tilstandsform, fordampning, gasform, væskeform, tyngdekraft.
  • Eleverne undersøger og formulerer på skrift deres svar.
  • I fælles opsamling præsenterer eleverne for hinanden, hvad de er kommet frem til.
  • Efter en præsentation opfordres eleverne til at udfordre hinanden på, hvad de er kommet frem til.

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Eleverne opbygger viden om andre stoffer (end vand) og øver sig på at reflektere over og undersøge ting, der opfattes som selvfølgeligheder.

Målene med, at eleverne gennemfører ‘Hvorfor vand’, kan således lyde:

  • at eleverne opnår viden om stoffer, der ikke er vand.
  • at eleverne får træning i at finde argumenter.
Skip to content