Hverdagsforestillinger

Abstract

Forskningen har vist, at en del hverdagsforståelser indenfor det naturfaglige område går igen på tværs af kulturer og grænser, og at der er brug for eksplicit fokus i undervisningen for at udfordre disse. For eksempel vil både mange skoleelever og voksne forklare årstider med reference til afstand mellem solen og jorden, månens faser, som forårsaget af noget der skygger, og skyer som vand i gasfase.

I teksten inddrages også eksempler, der handler om elektriske kredsløb, kroppens stof- og energiomsætning, og om elevernes forståelse af modeller. Det diskuteres endvidere, hvordan man som lærer kan undersøge elevers hverdagsforståelser og understøtte deres læring fx gennem undersøgende samtale. Konkrete værktøjer som grubletegninger og brug af kommenterede elevtegninger inddrages.

Forfatter

Birgitte Lund Nielsen er lektor på VIAUC Læreruddannelsen i Aarhus og forskningskonsulent på Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet. Hun er uddannet lærer i fysik/kemi og geografi, cand.scient i geoscience, og master og ph.d. i Naturfagenes didaktik. Forskningsinteresse er udover elevers  undersøgende samtale og begrebsudvikling også læreres professionelle udvikling.

Skip to content