Hvad er der i røret

Aktivitetsvejledning

Hvordan kan aktiviteten gennemføres?

Varighed: ca. 20 min.

Organisering: Aktiviteten udføres i grupper. Størrelsen på grupperne er ikke så vigtig, så længe hver elev har mulighed for at undersøge rørene.

Hvad skal der bruges?

  • Forskellige væsker, eksempelvis 1) vand, 2) vand med frugtfarve, 3) ethanol og 4) madolie.
  • Væskerne hældes i Falcon-rør i et antal, således at hver gruppe har et sæt. Væskerne vælges, så de parvis har fællestræk, men er afgørende forskellige.

 

Mere viden

Instruktion og vejledning

Lærerens instruktion og vejledning undervejs i undersøgelsesaktiviteten kan med fordel indeholde:

Hver gruppe får udleveret et sæt Falcon-rør:

  1. runde, låget må IKKE skrues af rørene:
  • Lad eleverne undersøge rørene med besked på at svare på “forskningsspørgsmålet”: “Hvad er der i røret?”
  • Understøt eleverne i at gå systematisk til værks ved at spørge dem: “Hvilke parametre kan I undersøge?”, “Hvilke data har I?”, “Er der andre data, I kan få?”, “Hvordan kan I registrere data?” (tabel, graf, billede,…).
  • Understøt eleverne i at diskutere data ved at spørge: “Hvad kan I sige ud fra de data, I har?”

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Aktiviteten skal engagere eleverne i, hvad en naturvidenskabelig undersøgelse er.

Målene med, at eleverne gennemfører ‘Hvad er der i røret’, kunne således lyde:

  • at eleverne øves i at komme med det bedste bud, de har, ud fra den viden, de har eller kan skaffe.
  • at eleverne bliver bevidste om, hvilke elementer en undersøgelse består af.
  • at eleverne øves i at se en sammenhæng mellem den anvendte metode og hvor sikre svar, der kommer ud af undersøgelsen.