Fra fokusområde til konkret arbejde med undersøgelser og modeller

Astras fællesfaglige forløb er opbygget i fire faser, som det uddybes i den didaktiske vejledning Fire faser i fællModellen viser hvordan et fællesfagligt forløb kan struktureres i fire dele. Første del: Iscenesæt og engagér. Anden del: Fællesdel med fælles problemstilling og arbejdsspørgsmål. Tredje del: Gruppedel, hvor grupperne arbejder med egne problemstillinger og/eller arbejdsspørgsmål. Fjerde del: Del og gem viden.esfagligt forløb’, og hvis omrids ses til højre.

De fællesfaglige forløb er tilrettelagt, så der i fællesdelen i forløbene modelleres for eleverne, hvordan der kan arbejdes fra det mere overordnede til det helt konkrete: fra fokusområdet med det overordnede spørgsmål, fx Hvad truer biodiversiteten i Østersøen, og hvad kan mennesker gøre ved disse trusler?, til en problemstilling, der er fælles for hele klassen, og videre til arbejdsspørgsmål, der alle lægger op til arbejde med naturfaglige undersøgelser og modeller. 

At få eleverne til at udarbejde arbejdsspørgsmål af en sådan beskaffenhed, at de lægger op til arbejde med naturfaglige undersøgelser og modeller, der er med til at give svar på arbejdsspørgsmålene, er i Astras erfaring særligt vanskeligt. Derfor er forløbene tilrettelagt, så de søger at understøtte netop det. 

I forløbets gruppedel arbejder eleverne gruppevis med egne problemstillinger og/eller arbejdsspørgsmål, afhængigt af hvilke frihedsgrader lærerne giver den aktuelle elevgruppe. Forhåbentlig har fællesdelen af forløbet gjort det tydeligere for eleverne, hvorledes arbejdet med naturfaglige undersøgelser og modeller kan være med til at give svar på arbejdsspørgsmål, der er med til at belyse problemstillingen.

Disse bevægelser fra det overordnede til det stadig mere konkrete på vej nedad trappen og omvendt på vej op, illustreres i trappemodellen:

Trappemodel, der illustrerer bevægelsen fra det overordnede fokusområde og ned til det konkrete arbejde med undersøgelser og/eller modeller.

Skip to content