Fire faser i fællesfagligt forløb

 

Astras fællesfaglige forløb er organiseret i fire faser

Iscenesæt og engagér

Denne fase handler om at få fokusområdets overordnede spørgsmål gjort vedkommende for eleverne og få deres forforståelse i spil, fx gennem en konkret aktivitet, der pirrer nysgerrigheden og kalder på tilegnelse af naturfagligt indhold. Aktiviteten kan fx være en ekskursion, en undersøgelse, et datasæt, en film, et dilemmaspil eller meget andet. Astras fællesfaglige forløb kommer med specifikke forslag til sådanne aktiviteter.

Fællesdelen

Denne del modellerer for eleverne, hvordan der kan arbejdes fra det overordnede (fokusområdets overordnede spørgsmål) til det stadig mere konkrete og indsnævrede: til en problemstilling, til de arbejdsspørgsmål, der skal være med til at belyse problemstillingen og videre til arbejdet med naturfaglige undersøgelser og modeller, som arbejdsspørgsmålene giver anledning til. I denne fase arbejder alle elever med samme problemstilling og de samme arbejdsspørgsmål, idet der skabes et fælles repertoire af undersøgelser, modeller, ekskursioner, tekster og andre udtryksformer, der i sidste ende kan udgøre klassens opgivelse til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Astras fællesfaglige forløb kommer med specifikke forslag til arbejde med naturfaglige undersøgelser og modeller, der følger arbejdsspørgsmålene til dørs, ligesom der peges på et antal fælles film, tekster m.m., som er frit tilgængelige. Der skal formentlig suppleres med tekster og andre udtryksformer, fx fra skolens undervisningsportaler eller lærebogssystemer.

Gruppedelen

Her drejer det sig om at give eleverne lejlighed til at være medbestemmende indenfor et afgrænset naturfagligt område og på egen hånd formulere og undersøge udvalgte spørgsmål, som ordlyden af læreplanernes karakteristika ved problembaseret undervisning lyder. Hvad der præcist kommer til at ske i denne fase, kan ingen sige på forhånd!

Astras forløb kommer med skitser til problemstillinger og arbejdsspørgsmål inden for fokusområdet og idéer til arbejde med naturfaglige undersøgelser og modeller, som lærerne kan have i baghånden ved vejledningen af eleverne.

Del og gem viden

Den sidste fase handler først og fremmest om at give eleverne mulighed for dels at præsentere det, de i gruppedelen er kommet frem til, og dels blive præsenteret for det, de andre grupper er kommet frem til. Således er der både fokus på at dele ud af sin egen og få andel i andres viden. Dernæst drejer fasen sig om, at den enkelte elev får lejlighed til at samle sammen Hvad arbejdede jeg med? Hvad ved jeg nu? Hvad fik jeg ikke svar på? Hvad lavede de andre, som jeg kan lade mig inspirere af en anden gang?

Fasens aktiviteter har et formativt evaluerende sigte, at der evalueres for at lære mere, og samtidig et prøveforberedende ærinde Eleverne har noget konkret at tage fat i, hvis de trækker fokusområdet til den fælles prøve i naturfagene. Astras fællesfaglige forløb kommer med forslag til aktiviteter og hjælpeark, der understøtter fasens to ærinder.

Emneord

Skip to content