Eksterne læringsmiljøer og naturfagsundervisning

Abstract

Artiklen præsenterer, hvordan lærere kan inddrage forskellige eksterne læringsmiljøer i naturfagsundervisningen. Efter en præcisering af, hvad begrebet eksterne læringsmiljøer er, og et historisk rids omkring brugen af andre læringsrum end skolen diskuteres det, hvad museer og uderummet læringsmæssigt kan bidrage med.

Artiklen præsenterer syv udbytter, som elever kan opnå, og hvordan læringen netop kan tilgodeses ved at være opmærksom på, hvordan besøgene i eksterne læringsrum planlægges. Endelig diskuteres lærerens rolle, der er anderledes end i klasserummet, og hvilke udfordringer det medfører for læreren. Artiklen afrundes med nye formidlingsmuligheder inden for eksterne læringsmiljøer, og hvilke fremtidsperspektiver disse læringsmiljøer har.

Forfattere

Ulla Hjøllund Linderoth, cand.scient. i biologi og ansat som lektor i VIA, Læreruddannelsen i Silkeborg. Har deltaget i flere projekter i samarbejde med eksterne læringsmiljøer og er forfatter på Xplore Biologi 8.-9. klasse.

Pernille Ulla Andersen, cand.scient. i biologi og ansat som lektor i VIA, Læreruddannelsen i Aarhus. Har deltaget i udviklingsarbejder om brug af eksterne læringsmiljøer på læreruddannelsen og i folkeskolen. Forfatter på Xplore Biologi 8.-9. klasse

Skip to content