Dialog i naturfagsundervisning

Abstract

Denne artikel handler om, hvad forskellige former for faglig dialog betyder for elevernes motivation og læring i naturfagsundervisningen. Fokus er på hvordan, at læreren via dialogisk samtale kan inddrage elevernes ideer og hverdagsforestillinger i sin undervisning.

Artiklen beskriver i hvilket omfang og hvordan, at dialog i forbindelse med det praktiske og undersøgende arbejde kan få betydning for elevernes udbytte. Der gives desuden et konkret bud på en analysemodel til vurdering af den dialogiske diskurs i klasseværelset. Med udgangspunkt i modellen giver artiklen forslag til hvordan og hvornår de forskellige dialog-former kan anvendes i naturfagsundervisningen.

Pointen i artiklen er, at hvis eleverne gennem naturfagsundervisningen skal tilegne sig en ny og alternativ måde at tale, arbejde og tænke på, så kræver det, at læreren er opmærksom på elevernes hverdagsforestillinger – og på omfanget og kvaliteten af den faglige dialog i klasseværelset.

Artiklen er baseret på dansk og international forskning samt erfaringer fra læreruddannelsen gennem UCCs aktionsforskningsprojekt ”Faglig dialog i praksis”.

Forfatter

Sanne Schnell har en baggrund som Cand. scient. og friluftsvejleder fra Københavns Universitet. Lektor ved Professionshøjskolen University College Capital (UCC). Underviser på læreruddannelsen i biologi, natur/teknologi, hjemkundskab, udeskole og sundhed. Deltaget i forsknings-og udviklingsarbejde omkring faglig dialog, praktisk arbejde i naturfagene, og forholdet mellem teori og praksis i læreruddannelsen.

Skip to content