Brug af læringsarenaer i ubu-undervisningen

Skolens omgivelser kan være med til at bringe liv og kontekst til de problemstillinger om bæredygtighed, eleverne arbejder med.

Det er med til at give engagement for eleverne, hvis deres løsningsforslag kan bruges i lokalmiljøet omkring skolen, fx energisparetiltag eller affaldsordninger på hele skolen eller indkaldelse til et borgermøde i boligområderne om skoleveje og trafik eller periodiske oversvømmelser.

Bæredygtighedsproblemstillinger egner sig godt til inddragelse af omgivelserne, fordi elevernes løsninger ofte først rigtig får værdi, når de tilpasses en konkret kontekst.

Du kan finde et konkret værktøj til at finde gode læringsarenaer nær skolen her.

Læs mere om Nærmiljøet som læringsarena på Den Naturlige Skolesekkens temaside.

Skip to content