Begrebsbørsen

Formålet er at lade eleverne blive bevidste om, hvilke ord der er naturvidenskabelige ord, og træne i at formulere dem samt at klassen i fællesskab oparbejder så stort et ordforråd som muligt. Lad eleverne lave en liste over, hvilke fagbegreber de er blevet præsenteret for indtil videre.

Lad dem herefter forklare hvert begreb i næste kolonne.

Til sidst skal de ud og høste flere ord hos klassekammeraterne. Lav eventuelt et ophold, hvor du undersøger, hvor mange ord eleverne har.

Opsamling: Undersøg, om der er nogle begreber, som eleverne har svært ved at forklare.

Hvordan kan aktiviteten gennemføres?

Varighed: ca. 45 min

Organisering: Der arbejdes skiftevis fælles i klassen og individuelt. Aktiviteten kan med fordel genoptages senere i forløbet, når flere fagbegreber er kommet til.

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Aktiviteten skal give eleverne et overblik over, hvilke fagbegreber der hører til i naturvidenskab, og gøre dem bevidste om, at fagbegreberne er deres nøgle til at formulere sig præcist indenfor de naturvidenskabelige discipliner og deres mulighed for at tale med andre om naturvidenskabelige emner.

Målene med, at eleverne gennemfører ‘Begrebsbørsen’, kunne således lyde:

  • at eleverne oplever, at fagbegreberne er kernen i et fælles naturvidenskabeligt sprog.
  • at eleverne udvikler og anvender deres fagsprog.
Skip to content