Anvendelser af faglig læsning i naturfag

Artikel om faglig læsning i naturfag, der argumenterer for værdien af faglig læsning, og giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med faglig læsning i skolen.

Abstract

Faglig læsning i naturfag er en særlig fagdidaktisk disciplin, der har naturfaglig, kritisk dannelse som sit mål. I artiklen argumenterer vi for faglig læsning som en særlig værdi og nødvendig aktivitet i naturfag og giver eksempler på, hvordan faglig læsning i naturfag kan forstås, og hvordan man kan arbejde med dette område i skolen.

Undervejs i artiklen stiller vi en række individuelle og/eller studiegruppeegnede arbejds- og forståelsesspørgsmål, som har til hensigt at kvalificere arbejdet med faglig læsning i naturfag som studerende og den faglige læsning af artiklen.

Forfattere

Jørgen Haagen Petersen er lektor på læreruddannelsen i Roskilde, University College Sjælland. Underviser primært i natur/teknologi. Oprindeligt uddannet som lærer og har undervist i folkeskolen. Master i naturfagsdidaktik.

Rene B. Christiansen er lektor ved Educationlab – Forskningsprogram for Teknologi og Uddannelsesdesign, University College Sjælland.

Skip to content