Åben skole i fagteamet

Fagteamet er et godt udgangspunkt for fælles planlægning, erfaringsdeling og faglig kollegial sparring. Derfor er det også oplagt at bruge fagteamet i åben skole-sammenhæng, hvor samarbejde med lokalsamfund og eksterne læringsmiljøer gavner børnenes læring. 

Folkeskolereformen kommer med en ambition om, at skolen skal åbnes op. De eksterne læringsmiljøer er vigtige, så skolen gør brug af det lokalsamfund, der er i nærheden. På den måde kommer undervisningen til at finde sted uden for skolens matrikel. Nogle eksempler på eksterne læringsmiljøer er for eksempel museer, institutioner, naturskoler, erhvervsliv, landbrug, naturområder o.l. Hæftet ‘Åben skole i fagteamet’ fungerer netop som inspiration til, hvordan man som underviser og skole inkorporerer de eksterne læringsmiljøer i undervisningen. 

Hæftets opbygning

‘Åben skole i fagteamet’ er bygget op i to trin. Første trin handler om eksterne læringsmiljøer og gennemgår, hvilket der er relevante for skolen. Der fokuseres også på, hvordan dette samarbejde med lokalsamfundet kan tænkes ind i undervisningen. Andet trin handler derimod om samarbejdet med de eksterne læringsmiljøer, og hvordan eleverne får det største udbytte af det. 

PRUF

‘PRUF – Professionel udvikling i fagteams’ er en serie bestående af fem hæfter, der fungerer som inspiration til fagteamudvikling. Selve hæfterne bygger på erfaringer fra Quest-projektet, som var et fire-årigt udviklingsprojekt rettet mod kompetenceudvikling af lærere i folkeskolens naturfag.

Forfattere

Birthe Bitsch Mogensen, Birgitte Pontoppidan og Kristiane Nylandsted Jørgensen er forfatterne, der står bag rapporten ‘Åben skole i fagteamet’, som er skrevet i 2016.

Skip to content