Find didaktiske ressourcer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene til at se ressourcer tilknyttet et specifikt tema.

 • Kategori

 • Lærer / elevrettet

 • Temaer

 • Reset
Her får du ikonerne fra de enkelte delprocesser i EDP-modellen, som du kan hente ned.
 • Engineering
Her får du en plakat med Engineering Proces Modellen, som du kan bruge til at gøre din naturfagsundervisning virkelighedsnær og anvendelsesorienteret. I modellen indgår fx ideudvikling, undersøgelse, konkretisering, konstruktion og forbedring.
 • Engineering
Få tip og tricks til, hvad du særligt skal være opmærksom på i delprocessen konstruere.
 • Engineering
Få tip og tricks til, hvad du særligt skal være opmærksom på i delprocessen præsentere.
 • Engineering
Få tip og tricks til, hvad du særligt skal være opmærksom på i delprocessen forbedre.
 • Engineering
Få tip og tricks til, hvad du særligt skal være opmærksom på i delprocessen konkretisere.
 • Engineering
Få tip og tricks til, hvad du særligt skal være opmærksom på i delprocessen forstå udfordringen
 • Engineering
Få tip og tricks til, hvad du særligt skal være opmærksom på i delprocessen forstå udfordringen
 • Engineering
Videnskortlægning er en aktivitet, der kan bruges i delprocessen ‘Undersøge’. Dette er et eksempel på hvordan I kan udfylde arbejdsarket videnskortlægning.
 • Engineering
Dette metodekort er et arbejdsark til niveau 2 af ‘problemskitse’ under ‘Forstå udfordringen’. Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere udfordringen, der er grundlaget for deres videre arbejde. Eleverne får en forståelse for, hvilken autentisk sammenhæng udfordringen kommer fra, hvem der har det problem, som de skal løse, og hvilke krav der skal opfyldes.
 • Engineering
Dette metodekort er et arbejdsark til niveau 1 af 'problemskitse' under 'Forstå udfordringen'. Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere udfordringen, der er grundlaget for deres videre arbejde. Eleverne får en forståelse for, hvilken autentisk sammenhæng udfordringen kommer fra, hvem der har det problem, som de skal løse, og hvilke krav der skal opfyldes.
 • Engineering
Vejledning til metodekortet 'problemskitse'. Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere udfordringen, der er grundlaget for deres videre arbejde. Eleverne får en forståelse for, hvilken autentisk sammenhæng udfordringen kommer fra, hvem der har det problem, som de skal løse, og hvilke krav der skal opfyldes.
 • Engineering
For at skabe progression og udvikling i undervisningen er det vigtigt at gøre det muligt at visualisere og diskutere undervisningen og den nødvendige udvikling. Fagteamet og naturfagslærerne skal samarbejde for at kunne understøtte skolens og undervisningen progression.
 • Naturfagsteam
Fagteamet er et godt sted for kollegialt samarbejde og erfaringsudveksling, og det lægger også op til fælles udvikling. Den udvikling kan understøttes af lektionsstudier, som kommer fra det engelske ‘lesson study’. 
 • Naturfagsteam
Lærerne har stor betydning, når eleverne skal arbejde med undersøgende arbejdsformer. Eleverne er naturligvis med til at styre deres egen undersøgelsesproces, men erfaring viser, at den mest effektive arbejdsform er guidet. Derfor er det vigtigt, at fagteamet og naturfagslærerne arbejder med IBSE-metoderne i samarbejde. 
 • Naturfagsteam