Didaktiske ressourcer

Find didaktiske ressourcer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene til at se ressourcer tilknyttet et specifikt tema.

  • Kategori

  • Lærer / elevrettet

  • Temaer

  • Reset
Skema til at notere overvejelser og fremgangsmåde før, under og efter design og udførelse af en undersøgelse.
  • Praktisk og undersøgende arbejde
Hent vejledning til hvordan I laver en forundringsvæg (Wonder Wall), som samler elevernes nysgerrighed og systematiserer det undersøgende arbejde
Hent metodekortet, som vejleder til aktiviteten præsentation, der kan bruges under delprocessen præsentere løsingen.
  • Engineering
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til niveau 2 af aktiviteten opsamling, der kan bruges under delprocessen forbedre.
  • Engineering
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til niveau 1 af aktiviteten opsamling, der kan bruges under delprocessen forbedre.
  • Engineering
Hent metodekortet, som vejleder til aktiviteten opsamling, der kan bruges under delprocessen forbedre.
  • Engineering
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til aktiviteten opgavefordelingen, der kan bruges under delprocessen konkretisere.
  • Engineering
Skip to content