Didaktiske ressourcer

Find didaktiske ressourcer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene til at se ressourcer tilknyttet et specifikt tema.

 • Kategori

 • Lærer / elevrettet

 • Temaer

 • Reset
Se den interaktive engineering-model: en model for virkelighedsnær og anvendelsesorienteret naturfagsundervisning.
 • Engineering
Et ark til eleverne der guider dem til at designe deres egen undersøgelse, herunder forholde sig til hvilke variable de vil implementere i undersøgelsen.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat til undervisningen, der kort forklarer formål og karakteristika med den type af naturfaglig undersøgelse, der kaldes prøv-dig-frem.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat til undervisningen, der kort forklarer formål og karakteristika med den type af naturfaglig undersøgelse, der kaldes eksperiment.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat til undervisningen, der kort forklarer formål og karakteristika med den type af naturfaglig undersøgelse, der kaldes illustrationsforsøg observation.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat til undervisningen, der kort forklarer formål og karakteristika med den type af naturfaglig undersøgelse, der kan kaldes illustrationsforsøg.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Forklaring af centrale ord, der knytter sig til undersøgelser i naturfag i grundskolen.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Vejledning til hvordan læreren kan udrulle mikroforskermetoden i undervisningen.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Oversigt over lærer- og elevroller i en undersøgelsesbaseret undervisning med 5E-modellen.
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
ADI-ark til løbende at notere fx problemstilling og hypotese før en undersøgelse. Efter en undersøgelse udarbejder eleverne en model af undersøgelsesresultater og argumenterer for konklusion på baggrund af deres resultater.
 • Dialog i naturfagsundervisning
Model der stilladserer eleverne i deres egen proces med at planlægge og udføre undersøgelser.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Stikordskort med produktive spørgsmål, der kan understøtte en undersøgelsesbaseret undersøgelse.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Skip to content