Didaktiske ressourcer

Find didaktiske ressourcer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene til at se ressourcer tilknyttet et specifikt tema.

 • Kategori

 • Lærer / elevrettet

 • Temaer

 • Reset
Dette elevark hjælper eleverne i deres arbejde med naturfaglige modeller. Fx i relation til problemstillinger fx i fællesfaglige forløb.
 • Modeller
Elevarket støtter eleverne i at arbejde med fire slags spørgsmål: fakta-, forklaring og forståelses-, holdning og vurderingsspørgsmål og handlingsspørgsmål.
Artiklen beskriver et bud på en ny model for naturfagsundervisning med tre elementer: et fællesforsøg, en aktivitetsrække og en afsluttende præsentation. 
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Artiklen giver lærerstuderende teoretisk indsigt i det naturfaglige kompetencebegreb og diskursen omkring kompetencebegrebet.
 • Kompetencer
Naturfag kan træne evnen til opmærksomhed, til at holde fokus på det fælles tredje og til at forudsige, planlægge og handle på fremtidens udfordringer.
 • Naturfag som almendannelse
Modeller i naturfag er repræsentationer af dele af virkeligheden, som bruges til at forstå, afprøve eller formidle bestemte forhold.
 • Modeller
Artiklen beskriver den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, som har ført til en undervisning i naturfag, der i høj grad bygger på socialkonstruktivistiske principper. Den viser eksempler på god praksis ud fra moderne undervisningsteorier og metoder.
 • Læringsteori og naturfag
Artiklen giver et overblik over undersøgelser og aktiviteter vedrørende kønsroller i naturfag i de seneste årtier. Den ene af forfatterne Helge Kastrup (HK) er dansker, mens den anden Jeffry V. Mallow (JVM) er amerikaner.
Hverdagsforestillinger på det naturfaglige område handler om de forklaringer på naturvidenskabelige fænomener, som vi er vokset op med.
 • Hverdagsforestillinger
Sådan kan eksterne læringsmiljøer inddrages i naturfagsundervisning. Forstå begrebet eksterne læringsmiljøer og deres læringsmæssige potentiale.
 • Læringsmiljøer og -situationer
Denne artikel handler om hvilken betydning forskellige former for faglig dialog har for elevernes motivation og læring i naturfagsundervisningen.
 • Dialog i naturfagsundervisning
Artikel om faglig læsning i naturfag, der argumenterer for værdien af faglig læsning, og giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med det.
 • Læremidler og faglig læsning
Et ark der guider læreren til implementering af frihedsgrader i en konkret undersøgelse.
Skip to content