Didaktiske ressourcer

Find didaktiske ressourcer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene til at se ressourcer tilknyttet et specifikt tema.

 • Kategori

 • Lærer / elevrettet

 • Temaer

 • Reset
Astras fællesfaglige forløb er organiseret i fire faser. Se model og beskrivelse af faserne her.
 • Modeller
5E-modellen er en model for planlægning, gennemførelse og evaluering af undersøgelsesbaseret undervisning.
 • Modeller
Se videoen, der introducerer dig til mikroforskermetoden. Mikroforsker er syv trin med opgaver for nysgerrige børn, der gerne vil udforske dét, der undrer dem i naturen.
 • Eksterne læringsmiljøer
Brug 5E-modellen som en metode til at stilladsere det undersøgende arbejde gennem fem faser. Læs om modellen og hvordan du bruger den.
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Fremlæggelsesform, hvor alle elever er aktive som både fremlæggere og publikum. Der er fokus på dialog og plads til at eleverne kan forklare og bruge fagbegreber i dialogen med hinanden.
Elevark som hjælper eleverne til overblik over det de ved og har arbejdet med i fællesfaglige forløb bl.a. problemstilling, arbejdsspørgsmål, kilder m.m.
Hent metodekortet, som indeholder et arbejdsark til aktiviteten 3 for og 3 imod, der kan bruges under delprocessen få ideer.
 • Engineering
Vurderingsskema til fælles prøve, hvor du kan notere hvad dine elever gør, som viser kompetencer inden for de fællesfaglige fokusområder.
 • Kompetencer
Hent et skema, du som lærer kan bruge til at notere elevers naturfaglige kompetence. Bliv opmærksom på tegn og noter, når du observerer dem hos dine elever.
 • Formativ evaluering
 • Kompetencer
Dette elevark hjælper eleverne i deres arbejde med naturfaglige modeller. Fx i relation til problemstillinger fx i fællesfaglige forløb.
 • Modeller
Hent elevark som hjælper eleverne på vej i deres arbejde med naturfaglige undersøgelser.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Elevarket støtter eleverne i at arbejde med fire slags spørgsmål: fakta-, forklaring og forståelses-, holdning og vurderingsspørgsmål og handlingsspørgsmål.
Artiklen beskriver et bud på en ny model for naturfagsundervisning med tre elementer: et fællesforsøg, en aktivitetsrække og en afsluttende præsentation. 
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Artiklen giver lærerstuderende teoretisk indsigt i det naturfaglige kompetencebegreb og diskursen omkring kompetencebegrebet.
 • Kompetencer
Naturfag kan træne evnen til opmærksomhed, til at holde fokus på det fælles tredje og til at forudsige, planlægge og handle på fremtidens udfordringer.
 • Naturfag som almendannelse
Nogle gange er elever meget engageret i naturfagsundervisning, andre gange er de ikke. Læs om motivation i teori og praksis.
 • Motivation og interesse
Modeller i naturfag er repræsentationer af dele af virkeligheden, som bruges til at forstå, afprøve eller formidle bestemte forhold.
 • Modeller
Artiklen beskriver den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, som har ført til en undervisning i naturfag, der i høj grad bygger på socialkonstruktivistiske principper. Den viser eksempler på god praksis ud fra moderne undervisningsteorier og metoder.
 • Læringsteori og naturfag
Skip to content