Find didaktiske ressourcer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene til at se ressourcer tilknyttet et specifikt tema.

 • Kategori

 • Lærer / elevrettet

 • Temaer

 • Reset
Håndbogen Nordisk arbeidsmodell for Undervisning for bærekraftig utvikling præsenterer et koncept til kompetenceløft af lærere inden for undervisning for bæredygtig udvikling - hvad skal man undervise i, og hvordan kan man gøre det.
 • Bæredygtighed
Bliv guidet gennem fem trin, der hjælper dig og dine elever i processen mod at formulere en god naturfaglig problemstilling.
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Evaluering har de seneste årtier indtaget en mere central rolle både på globalt samfundsplan og i uddannelsesinstitutionerne. Artiklen handler om vigtigheden af at overveje, hvilke evalueringsformer, der anvendes til hvilken former for målsætninger. Læring er en kompleks størrelse, og evaluering som test er kun sjældent svaret.
 • Læringsteori og naturfag
 • Motivation og interesse
 • Progression
Elevark som hjælper eleverne med at lave en naturfagsposter, som præsenterer problemformulering, undersøgelsesspørgsmål, kompetenceområder og teknologi.
Elevark som hjælper eleverne på vej i at lave en naturfagsportfolio - en samling af elevens arbejde. Det giver anledning til at forholde sig til det, man har lært, ved at skulle formidle det videre gennem en portfolio.
Sådan vejleder du grupper i fællesfaglige forløb. Få ideer til gode spørgsmål og tips til hvordan I holder styr på gruppernes arbejde i fagteamet.
 • Fællesfaglig naturfagsundervisning
 • Læringsmiljøer og -situationer
I denne artikel udfoldes især styredokumenters betydning for forankring af kommunale teknologindsatser samt vigtigheden af, at lærerne har indflydelse på de initiativer, der sættes i gang.
 • Teknologi i naturfag
Få styr på begreberne inden for kommunale netværk. Det hjælper dig til at forstå struktur og opbygning af naturfagsnetværk i kommunen.
Metodekortet hjælper med at gennemgå jeres løsningsdesign ved at præsentere det for de andre grupper og samtidig få gode ideer med tilbage til gruppen. Det understøtter, at alle bliver så dygtige som de kan, ved at vi lærer af hinanden.
 • Engineering
Her får du en engineering-model, som du kan bruge til at gøre din naturfagsundervisning virkelighedsnær og anvendelsesorienteret. I modellen indgår fx ideudvikling, undersøgelse, konstruktion, test og forbedring.
 • Engineering
Arbejd i grupper med at gennemgå de forskellige delprocesser og undersøge, hvordan jeres løsning fungerer. Er der noget, der kan forbedres, så det virker endnu bedre?
 • Engineering
Dette arbejdsark hjælper eleverne med at samle op på, hvad problemet var, hvilken løsning de valgte og hvordan løsningen virkede i test. Eleverne guides til at genbesøge andre delprocesser og at finde frem til, om der er noget, der skal justeres.
Sådan skaffer du materialer til forskellige dissektionsaktiviteter, og sådan gennemfører du dem med dine elever.

Lyd

Skal du igang med et tema om lyd, hørelse, støj, bølger, musik eller tilsvarende?
 • Hverdagsforestillinger
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning