4 skarpe

Dette er en undervisningsaktivitet, som skal engagere eleverne og give dem hjælp og lejlighed til at træne deres fagsprog samt styrke deres faglige samtale med fagfæller. Desuden er øvelsen en god måde at tune eleverne ind på dagens indhold i starten af et modul.

Aktivitetsvejledning

Før øvelsen sættes i gang, har læreren besluttet, hvilke fire begreber eller spørgsmål eleverne skal forklare/svare på.

 1. Klassen inddeles i grupper med fire elever.
 2. Hver elev i en gruppe får et tal mellem 1-4.
 3. Læreren afslører nu det første begreb/spørgsmål.
 4. De elever, der har nr. 1, forklarer nu resten af gruppen svaret på begrebet eller spørgsmålet.
 5. Når elev nr. 1 ikke har mere at tilføje, kan de andre i gruppen supplere.
 6. Punkt 3-6 gentages tre gange.
 7. Der kan evt. afsluttes med en opsamling på de spørgsmål, der er opstået undervejs.

Nu er klassen helt klar til dagens arbejde.

Instruktion og vejledning

Øvelsen skal gennemføres uden mulighed for at tjekke svarene i noter eller på søgemaskiner. Det er vigtigt, at det er elevens egne ord, der bliver brugt til at besvare. Det er vigtigt for at lykkes med denne øvelse, at eleverne frit kan komme med deres gode bud på et svar.

Vær nysgerrig på, om der er grupper, der er uenige om svar eller forklaringer, og brug muligheden for at gå rundt og høre, hvordan eleverne bruger deres fagsprog.

Det kan varieres i det uendelige, hvad man fokuserer på i valget af ‘4 skarpe’.

Her er nogle ideer til, hvad man kan bruge som de ‘4 skarpe’.

 1. Forklar [indsæt fagbegreb].
 2. Giv et kort resumé af dagens lektie.
 3. Forklar forskellen på [indsæt fagbegreb] og [indsæt fagbegreb].
 4. Hvad står [indsæt forkortelse] for?
 5. Hvad ved du om [indsæt et fagbegreb, som skal introduceres senere i modulet]?
 6. Hvad er formålet med [indsæt navn på øvelse/eksperiment, som klassen har udført]?
 7. Hvad var konklusionen på [indsæt navn på øvelse/eksperiment, som klassen har udført]?
 8. Hvilken databehandling lavede I i [indsæt navn på øvelse/eksperiment, som klassen har udført]?

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Aktiviteten skal engagere eleverne og give dem hjælp og lejlighed til at træne deres fagsprog samt styrke deres faglige samtale med fagfæller. Desuden er øvelsen en god måde at tune eleverne ind på dagens indhold i starten af et modul.

Øvelsen bruges til at repetere alle former for fagbegreber, før nye begreber introduceres eller til at undersøge elevernes forkendskab til begreberne. Øvelsen er særlig god som tilbagevendende element – eksempelvis ved modulets begyndelse.

Målene med, at eleverne gennemfører ‘4 skarpe’, er:

 • at eleverne udvikler og anvender deres fagsprog.
 • at eleverne oplever, hvad de kan uden hjælpemidler (noter, bøger, søgemaskiner mv.).

Variationer

Som udgangspunkt er øvelsen tænkt som en gruppeøvelse, hvor eleverne sidder i et klasselokale, men der er mange muligheder for, at øvelsen kan gennemføres i felten, stående, gående….

Øvelsen kan også let gøres til en individuel skriftlig øvelse, hvor eleverne hver især skriver svarene ned på papir.

Når en klasse er fortrolig med konceptet, kan de også selv være med til at udvælge de ‘4 skarpe’.

Skip to content