Udvikling af handlekompetence

Hent denne model, der illustrerer samspillet mellem færdigheder, kundskaber og holdninger bidrager til at udvikle elevernes handlekompetence.

Modellen er en modificeret udgave af en norsk model fra Scheie, E. & Korsager, M. (2014) Utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling, Naturfag 2/2014. Brug modellen i dit arbejde med uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU).

Skip to content