Gå til hovedindhold

Didaktiske artikler

Astras samling af naturfagsdidaktiske artikler har primært fokus på undervisningen i i grundskolerne. Artiklerne formidler på forskellig måde erfaring og viden fra tre projekter:   

  • Artikler fra webantologien Introduktion til naturfagsdidaktik består af korte artikler om naturfagsdidaktiske temaer. Artiklerne er oversigtsartikler om forskellige naturfagsdidaktiske temaer, der åbner feltet. Teoretiske overvejelser i artiklerne eksemplificeres med anvendelsesorienterede aspekter fra skolens naturfagsundervisning. 
  • PRUF-serien (Professionel Udvikling af Fagteams) består af fem hæfter til inspiration for fagteamudvikling. De bygger på erfaringer fra Quest-projektet. En lærers forståelse af sin egen undervisning og den virkning, undervisningen har på eleverne, stimuleres gennem deltagelse i kollektive refleksioner i et naturfagsteam. 
  • Artikelserien om uddannelse for Bæredygtig Udvikling består af fire artikler, der har til formål at hjælpe og støtte lærere og grupper af lærere, som ønsker at arbejde konkret med uddannelse for bæredygtig udvikling.

Uddybning af 5E-modellen

5E-modellen er en model for planlægning, gennemførelse og evaluering af undersøgelsesbaseret undervisning. 5E-modellen giver større fagligt udbytte og elevmotivation end andre velundersøgte tilgange...
Temadag - Fælles Mål - 2014 @ Astra

Progression og læring

En praktisk guide til, hvordan fagteamet løbende kan sikre en meningsfuld progression i naturfagene på alle klassetrin.
Foto: Colourbox - Udeskole

Åben skole i fagteamet

Hæftet præsenterer to oplæg til fagteamsamarbejde, som kan kvalificere brugen af eksterne læringsmiljøer.

Re-design i fagteamet

Når ny viden kommer ind på skolen, er ikke nødvendigvis en god idé at lave spritnye undervisningsforløb helt forfra - få inspiration til processen med redesign af eksisterende forløb og aktiviteter.
©‎Thomas Evaldsen for Astra

IBSE i fagteamet

Hæftet er tænkt som inspiration for fagteam, der vil samarbejde om undersøgende arbejdsformer (IBSE) i naturfag. I hæftet er der erfaringsbaserede ideer til både indledende og afsluttende møder i et...
Foto: Thomas Evaldsen

Lektionsstudier i fagteamet

Hæftet er en inspiration til lektionsstudier i naturfag. Lektionsstudier er en metode til at kvalificere erfaringsdeling og faglig kollegial sparring i fagteamet. Hæftet indeholder forslag til en...

Inquiry i naturfagsundervisningen

En undersøgende tilgang til naturfagsundervisningen Inquiry-baseret naturfagsundervisning handler om, at eleverne undersøger en autentisk problemstilling. Hæftet gennemgår principperne for IBSE (...

Naturfaglig kompetence

(Revideret udgave) Få teoretisk indsigt i det naturfaglige kompetencebegrebs baggrund og den diskurs, der føres nationalt og internationalt om kompetencebegrebet.

Eksterne læringsmiljøer og naturfagsundervisning

Artiklen præsenterer, hvordan lærere kan inddrage forskellige eksterne læringsmiljøer i naturfagsundervisningen. Efter en præcisering af, hvad begrebet eksterne læringsmiljøer er, og et historisk rids omkring brugen af andre læringsrum end skolen diskuteres det, hvad museer og uderummet læringsmæssigt kan bidrage med.