Gå til hovedindhold

Didaktiske artikler

Astras samling af naturfagsdidaktiske artikler har primært fokus på undervisningen i i grundskolerne. Artiklerne formidler på forskellig måde erfaring og viden fra tre projekter:   

  • Artikler fra webantologien ”Introduktion til naturfagsdidaktik” består af korte artikler om naturfagsdidaktiske temaer. Artiklerne er oversigtsartikler om forskellige naturfagsdidaktiske temaer, der åbner feltet. Teoretiske overvejelser i artiklerne eksemplificeres med anvendelsesorienterede aspekter fra skolens naturfagsundervisning. 
  • PRUF-serien (Professionel Udvikling af Fagteams) består af fem hæfter til inspiration for fagteamudvikling. De bygger på erfaringer fra Quest-projektet. En lærers forståelse af sin egen undervisning og den virkning, undervisningen har på eleverne, stimuleres gennem deltagelse i kollektive refleksioner i et naturfagsteam. 
  • Artikelserien om uddannelse for Bæredygtig Udvikling består af fire artikler, der har til formål at hjælpe og støtte lærere og grupper af lærere, som ønsker at arbejde konkret med uddannelse for bæredygtig udvikling.

Uddybning af 5E-modellen

5E-modellen er en model for planlægning, gennemførelse og evaluering af undersøgelsesbaseret undervisning. 5E-modellen giver større fagligt udbytte og elevmotivation end andre velundersøgte tilgange...
Temadag - Fælles Mål - 2014 @ Astra

Progression og læring

En praktisk guide til, hvordan fagteamet løbende kan sikre en meningsfuld progression i naturfagene på alle klassetrin.
Foto: Colourbox - Udeskole

Åben skole i fagteamet

Hæftet præsenterer to oplæg til fagteamsamarbejde, som kan kvalificere brugen af eksterne læringsmiljøer.

Re-design i fagteamet

Når ny viden kommer ind på skolen, er ikke nødvendigvis en god idé at lave spritnye undervisningsforløb helt forfra - få inspiration til processen med redesign af eksisterende forløb og aktiviteter.

Undervisning i Bæredygtighed i folkeskolen

Artiklen beskriver, hvordan man kan konstruere et undervisningsforløb der tager udgangspunkt i lokalområdet og får eleverne til at udarbejde initiativer på miljøområdet. Den dan-ske pilotafprøvning er afprøvet på Sejs Skole ved Silkeborg. Erfaringer fra alle pilotafprøvninger bruges til at designe et færdigt undervisningsforløb.

Min økologiske gårdbutik

Erhvervsuddannelserne er især kendetegnet ved at have et meget konkret indhold, så det kan være en udfordring at bringe det abstrakte perspektiv om bæredygtighed i spil.
©‎Thomas Evaldsen for Astra

IBSE i fagteamet

Hæftet er tænkt som inspiration for fagteam, der vil samarbejde om undersøgende arbejdsformer (IBSE) i naturfag. I hæftet er der erfaringsbaserede ideer til både indledende og afsluttende møder i et...
Foto: Thomas Evaldsen

Lektionsstudier i fagteamet

Hæftet er en inspiration til lektionsstudier i naturfag. Lektionsstudier er en metode til at kvalificere erfaringsdeling og faglig kollegial sparring i fagteamet. Hæftet indeholder forslag til en...