Gå til hovedindhold

Didaktik for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Fire artikler til inspiration for uddannelse i bæredygtig udvikling

Artikelserien består af fire artikler til inspiration for uddannelse i bæredygtig udvikling. Undervisning i bæredygtighed og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling handler om at støtte eleverne i at tilegne sig handlekompetencer til at håndtere en usikker, men lovende fremtid.

Præsentation af de 4 artikler

Søren Breiting præsenterer i sin artikel "Tag fat i fremtiden - med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling" en række didaktiske og metodiske elementer, der understøtter lærerens arbejde med UBU og elevernes tilegnelse af handlekompetence. Denne artikel kan læses som en “programartikel” for UBU, både som en indføring i centrale begreber i UBU-didaktikken og også til inspiration for den mere garvede UBU-underviser.

Pernille Andersen og Benny Lindblad udvider UBU-begrebet med en nyere tilgang, kaldet “resilience”. I artiklen "Undervisning i Bæredygtighed i skolen, Schools for Resilience" udfoldes et konkret eksempel ud, hvor folkeskoleelever i undervisningen inddrager lokalområdet i både undersøgelser og konkrete handlinger. 

Birgitte Stougaard beskriver i sin artikel “Bæredygtighed - et anliggende for det almene gymnasium?” hvilke muligheder man på STX har for at udfolde undervisning i bæredygtighed, der understøtter elevernes udvikling af handlekompetencer.

Ole Kronvald tager i sin artikel “Min økologiske gårdbutik” fat i erhvervsuddannelserne og giver et bud på, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed her. I artiklen følger vi elever på første grundforløb på Hotel- og Restaurantskolen på Mercantec i Viborg, hvor de i en ny uddannelsesreform skal indarbejde viden og refleksioner om bæredygtighed i håndtering af fødevarer og måltider.