Gå til hovedindhold

Didaktik for de yngste

Min nye verden - madsbyparken - naturvidenskabsfesival 2017 - Foto: Sidsel Bjerregaard @Astra

Naturfag for de yngste skal stimulere og videreudvikle børnenes naturfaglige nysgerrighed. De voksne skal derfor stille gode spørgsmål og give plads til forundring og undersøgelser.

Allerede fra børn er helt små, er de optagede af at undersøge naturen og verden omkring dem. I dagtilbud og i skolen skal de voksne være gode til at udnytte elevernes naturlige nysgerrighed og skabe rammer, hvor børnene kan forundres over deres omverden og undersøge den.

Jo ældre børnene bliver, jo mere systematiske bliver undersøgelserne. Efterhånden lærer de at undersøge én variabel ad gangen, at gentage en undersøgelse flere gange og at fastholde deres undersøgelsesresultater i fx tabeller eller med billeder.

Når de voksne bruger fagsprog, der passer til børnenes alder, og tilskynder børnene til selv at bruge de fagbegreber, de er i gang med at lære, så understøttes børnenes udvikling af et naturfagligt fagsprog. Dette giver børnene nye muligheder for flere undersøgelser - for jo mere, man ved, jo mere får man lyst til at undersøge.

Giv plads til forundring og undersøgelser


Produktive spørgsmål

I en læringssituation eller en undervisningslektion er de voksnes spørgsmål en væsentlig nøgle til børnenes læring. Brug de produktive spørgsmål i dokumentet herunder som inspiration til dialogen med børnene.

Det er den hollandske Jos Elstgeest, der har udviklet en særlig måde at stille spørgsmål til børn på. De produktive spørgsmål lægger op til handling og understøtter børns undersøgelser af konkrete genstande eller fænomener.

Spørgsmålene skal stilles i en bestemt rækkefølge, fordi børn besvarer spørgsmål baseret på deres erfaringer fra undersøgelse af tidligere spørgsmål. Arbejd med produktive spørgsmål ved brug af 5E-modellen.
Læs om 5E-modellen her og artiklen PDF iconLærerens spørgsmål til eleverne fra MetodeLab

Naturfaglige arbejdsmetoder - til de yngste

Klog på Naturfag er et online værktøj til naturfagsteams eller mindre lærergrupper om naturfaglige arbejdsmetoder. 
Se mere her

Forundringsvæg

Børnenes spørgsmål kan samles på en Forundringsvæg, og sammen kan I sortere dem og prioritere, i hvilken rækkefølge, I vil undersøge dem. Nogle spørgsmål kan blive rykket til “parkeringspladsen”, hvis de skal gemmes til et senere forløb.
Se vejledning til Forundringsvæggen

NysgerrigPer

En NysgerrigPer er sådan en, der stiller spørgsmål, og som gerne vil have svar på det, som han eller hun undrer sig over. NysgerrigPer er en norsk metode, hvor man ved at tage udgangspunkt i børns nysgerrighed ‘leger’ den naturvidenskabelige arbejdsmetode ind i dem.
Læs mere her