Gå til hovedindhold

Aktiviteter med de yngste

Min nye verden - madsbyparken - naturvidenskabsfesival 2017 - Foto: Sidsel Bjerregaard @Astra

I arbejdet med de yngste og læreplanstemaet 'Natur, udeliv og science’ er der en række af aktiviteter, pædagoger og lærere kan benytte sig af. 

Aktiviteterne er meget forskelligartede, og dækker over eksempelvis grubletegninger, bevægelsesaktiviteter, forsøg og undervisningsaktiviteter.

Aktiviteter til 'Natur, udeliv og science'

Grubletegninger

Grubletegninger viser figurer i situationer med naturfag. Figurerne undrer sig over noget - og børnene eller eleverne kan undre sig sammen med dem.

Grubletegningerne har en undersøgelsesbaseret tilgang til læring. Hver tegning er bygget op omkring en selvstændig case, som kan undersøges naturfagligt. Udsagnene er baseret på børns hverdagsforestillinger og erfaringer med naturen og verden omkring dem.

I materialet med PDF icongrubletegninger fra LSUL findes en kort beskrivelse af, hvordan grubletegningerne kan bruges i en læringssituation eller i undervisningen af børn i førskole og indskoling.

PDF iconHent grubletegninger til de yngste eller gå til siden med Grubletegninger for større elever

 

Forsøg til de yngste

På Testoteket.dk finder du en lang række af forsøg, herunder en del der er målrettet de yngste. Forsøgene er forklaret med aktivitetsvejledninger og materialeliste, ligesom der til mange af forsøgene er en forklarende video.
Find forsøg til de yngste her

Aktiviteter om smag

‘Smag for livet’  har udgivet et hæfte med en række forsøg, der kan laves sammen med børn og som alle er relateret til læreplanerne for daginstitutioner.
Forsøgsbeskrivelserne i hæftet er udarbejdet i et samarbejde mellem Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL), Smag for Livet og Ungdommens Naturvidenskabelige Forening.

Det er blevet til i forbindelse med et projekt, der havde til formål at introducere pædagogstuderende til nye måder og aktiviteter til at arbejde med matematik og naturvidenskab. Dette forløb mundede ud i aktiviteterne beskrevet i hæftet.
Find hæftet her

Bevægelsesaktiviteter med naturfokus

Friluftsrådets ‘Spring ud i naturen’ indeholder en masse konkrete aktiviteter hvor omdrejningspunktet er bevægelse og læring om naturen. På siden kan du bl.a. også hente ideer til naturparkour  og baggrundsviden. 
Se mere her

Grønne Spirers naturaktiviteter 

Gå på opdagelse i de 250 aktiviteter som inspiration. Der er aktiviteter til alle læreplanstemaer og størstedelen af dem kan gennemføres på legepladsen.
Find aktiviteterne her

Aktiviteter udendørs

På portalen ‘Skoven i skolen’ finder du ideer til aktiviteter og undervisningsforløb, der skal gennemføres udendørs. Her finder du også viden om udeskole og skovmad. 
Find alle aktiviteter her.

Aktiviteter og forløb efter norsk metode

NysgerrigPer er en norsk måde at undervise på, hvor naturvidenskabelig arbejdsmetode ‘leges’ ind med de yngste. Læs mere om selve metoden under didaktikafsnittet. Til portalen er knyttet en række af aktiviteter, hvor mange kan laves med de yngste.
Find aktiviteterne her