Gå til hovedindhold

Projekter

EUD indsats

Projektet ønsker at lave en udredning, der indkredser hvordan erhvervsuddannelser (EUD) og grundskoler (GSK) gensidigt kan drage nytte af hinanden. Hvilke muligheder og barrierer der er i samarbejdet mellem grundskoler og erhvervsuddannelser ønskes identificeret.

Fra Talentmasse til Entreprenørskab

Fra Talentmasse til Entreprenørskab - et projekt om at styrke entreprenørskab i Region Midtjylland for elever ved erhvervs- og ungdomsuddannelsesinstitutioner og studerende ved erhvervsakademier.

Fremtidens undervisningsfacilitet

Med projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet har Kata Fonden demonstreret, hvordan nyindretning af de danske naturfagslokaler kan øge glæden ved naturfagene og styrke fagligheden.

Industriprojektet

Pilotprojektet blev gennemført i perioden 2012-2014 og ønskede at få unge til at se karrieremulighederne inden for dansk industri ved at etablere samarbejde mellem efterskoler, ungdomsuddannelse og virksomheder.

Elever tester deres nye raket. © Sanne Vils Axelsen for Astra

Fagligt Entreprenørskab

Projekt Fagligt Entreprenørskab vil hjælpe med at inkludere og fastholde fagligt og socialt udsatte unge i deres erhvervsuddannelse.

Skolernes innovationsdag

Innovation og entreprenørskab er på skemaet, når skolernes innovationsdag afholdes. Formålet er at inspirere lærere og elever til at tænke mere innovativt.

iTEC

iTEC (Innovative Teknologier til et Engagerende Klasseværelse) var et fire-års forsknings-og udviklingsprojekt, hvis fokus var at ændre den metode, som IT blev brugt på uddannelsesinstitutioner.

Klimaambassaden

I Klimaambassaden sættes tænketanken Concitos viden og anbefalinger i spil på skoler og gymnasier gennem undervisningsmateriale samt oplæg og workshops fra frivillige klimaambassadører.

SubUniversity

SubUniversity er et mentorbaseret brobygningsprojekt som udbydes i samarbejde mellem gymnasier i Region Midt og Aarhus Universitet.

Skraldiaden

Kampagnen gav børn en bevidsthed om at affald ikke bare er affald – for affald det kan nemlig genbruges til mange ting. I Skraldiaden blev børn lært om affald gennem leg.