Gå til hovedindhold

Projekter

Klimaambassaden

I Klimaambassaden sættes tænketanken Concitos viden og anbefalinger i spil på skoler og gymnasier gennem undervisningsmateriale samt oplæg og workshops fra frivillige klimaambassadører.

iTEC

iTEC (Innovative Teknologier til et Engagerende Klasseværelse) var et fire-års forsknings-og udviklingsprojekt, hvis fokus var at ændre den metode, som IT blev brugt på uddannelsesinstitutioner.

SubUniversity

SubUniversity er et mentorbaseret brobygningsprojekt som udbydes i samarbejde mellem gymnasier i Region Midt og Aarhus Universitet.

Teachout

Formålet med det foreslåede forskningsprojekt var at opnå pålidelig dokumentation om styrker ved udeskole og områder med behov for yderligere opmærksomhed i udeskole.

S-TEAM projektet

S-TEAM projektet (Science-Teacher Education Advanced Methods) var et EU-projekt, som skulle undersøge og sammenholde den nyeste viden om naturfagsdidaktik med praktisk erfaring i læreruddannelse. 

SGE projekt

Projekt ’Science samarbejde mellem grundskoler og EUD’ arbejder for at udvikle undersøgende og praktisk naturfagsundervisning til grundskoleelevers besøg på EUD. 

TalentRaketten

Projektets mål var, at flere unge i Region Syddanmark fremover blev motiveret til at vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige fag/studieretninger på ungdomsuddannelserne.

Skraldiaden

Kampagnen gav børn en bevidsthed om at affald ikke bare er affald – for affald det kan nemlig genbruges til mange ting. I Skraldiaden blev børn lært om affald gennem leg.