Gå til hovedindhold

Projekter

Talent - Illustration: colourbox

Akademiet for talentfulde unge

Akademiet for talentfulde unge har til formål at gøre talentudvikling til en integreret del af alle uddannelser og dertil at skabe rammerne for personlig og faglig udvikling, således at alle talentfulde unge får mulighed for og hjælp til at realisere deres fulde potentiale.

Animationer af naturens fænomener ©Naturanimation

Animationer af naturens fænomener

Fokus for projektet Animationer af naturens fænomener var, hvordan animationer som læringsmiddel kan være med til at øge børn og unges interesse og forståelse for naturen og naturfaglige emner. 

ASSIST-ME - forskningsprojekt om evaluering

ASSIST-ME var et EU-forskningsprojekt om evalueringsmetoder i grundskolen og gymnasiet i naturfagene, teknologi og matematik. I projektet blev der undersøgt summative og formative evalueringsmetoder, som kan støtte og udvikle en undersøgelsesbaseret tilgang i undervisningen.

ASTE - Advanced Science Teacher Education

Projektet ASTE var et samarbejde mellem to professionshøjskoler (UCC og UC-Metropol) og to universiteter (Københavns og Aarhus Universitet) om at udvikle en sciencelæreruddannelse til grundskolens ældste klassetrin.

Augmented Reality for Science Education

AR-SCI ønskede at udvikle en elev-centreret tilgang ved at facilitere undersøgelsesorienteret undervisning, samarbejde og aktiv læring og gennem visualisering af de ofte skjulte processer gøre det lettere for elever at forstå ​​naturvidenskabelige fænomener.

Big Bang til Naturfag

Big Bang til Naturfag har til formål at give et fagligt boost til naturfagslærere og resulterer i endnu højere faglighed, mere tværfaglighed og bedre forberedelse til den fælles naturfagsprøve.

Big Bang-konferencen

Big Bang-konferencen er Danmarks største konference og messe for alle, der underviser, formidler eller forsker inden for det naturfaglige og naturvidenskabelige felt.

billund-builds-energy-tegning - ©billundbuilds

Billund Builds

Billund Builds er en projektuge, der samler Billund Kommunes dagtilbud og skoler under et fælles, overordnet tema. 

Biodiversitet Nu

Projekt Biodiversitet Nu skaber ved hjælp af app'en Naturtjek ny viden om naturen omkring os.