Gå til hovedindhold

Projekter

Animationer af naturens fænomener

Projekt Animationer i naturfagene forløber i årene 2016 – 2018. Formålet med projektet er at bruge animationer som læremiddel i folkeskolen til at øge elevers motivation og viden om naturfaglige emner.

To Unge Forskere finalister. © Sanne Vils Axelsen for Astra

Unge Forskere

Unge Forskere er en talentkonkurrence for børn og unge fra grundskoler og ungdomsuddannelser med...

Engineering i skolen

Engineering i skolen er et 10-årigt program, der skal integrere 'engineering' i STEM-undervisningen i grundskolen. Programmet, der bygger på internationalt anerkendt didaktik, skal fremme elevernes læring og løfte det faglige niveau i STEM-fagene.

Elever fascineres af en ål. © Carsten Andersen for Astra

Naturvidenskabsfestival

Festivalen har som mål at engagere børn og unge i science-fagene samt at stimulere de lokale naturfaglige kulturer på landets grundskoler og ungdomsuddannelser. 

Science Talent Genius

Egmont Fonden og Science Talenter igangsat en indsats for at give de højtbegavede børn faglige udfordringer, muligheder for at udvikle deres sociale kompetencer og at møde andre højtbegavede børn.

Grøn Generation

Udviklingsprojektet 'Grøn Generation' har sat fokus på de eksisterende strukturer og initiativer til fremme af bæredygtig udvikling, der bidrager til styrket Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Plads til Talenterne

Ligesom den inkluderende folkeskole tager hånd om den fagligt svage elev og sikrer denne en undervisning, der tager...