Gå til hovedindhold

Projekter

Cikade

99 arter at se før du bliver voksen

Visionen med "99 arter at se før du bliver voksen" er at udvælge og formidle 99 arter i den danske natur, som alle børn og unge uden problemer vil kunne lære at kende.

Talent - Illustration: colourbox

Akademiet for talentfulde unge

Akademiet for talentfulde unge har til formål at gøre talentudvikling til en integreret del af alle uddannelser og dertil at skabe rammerne for personlig og faglig udvikling, således at alle talentfulde unge får mulighed for og hjælp til at realisere deres fulde potentiale.

Messe - Skramloteket 3 - Big Bang 2016

Alu Science Center Tønder

Projektet har til formål at give gymnasieeleverne på Tønder gymnasium indblik i, hvordan aluminiumsfremstillingen foregår.

Animationer af naturens fænomener ©Naturanimation

Animationer af naturens fænomener

Fokus for projektet Animationer af naturens fænomener var, hvordan animationer som læringsmiddel kan være med til at øge børn og unges interesse og forståelse for naturen og naturfaglige emner. 

ASSIST-ME - forskningsprojekt om evaluering

ASSIST-ME var et EU-forskningsprojekt om evalueringsmetoder i grundskolen og gymnasiet i naturfagene, teknologi og matematik. I projektet blev der undersøgt summative og formative evalueringsmetoder, som kan støtte og udvikle en undersøgelsesbaseret tilgang i undervisningen.

ASTE - Advanced Science Teacher Education

Projektet ASTE var et samarbejde mellem to professionshøjskoler (UCC og UC-Metropol) og to universiteter (Københavns og Aarhus Universitet) om at udvikle en sciencelæreruddannelse til grundskolens ældste klassetrin.

Augmented Reality for Science Education

AR-SCI ønskede at udvikle en elev-centreret tilgang ved at facilitere undersøgelsesorienteret undervisning, samarbejde og aktiv læring og gennem visualisering af de ofte skjulte processer gøre det lettere for elever at forstå ​​naturvidenskabelige fænomener.