Gå til hovedindhold

Projekter

Bæredygtig Ung

Bæredygtig Ung gav unge på gymnasier konkrete værktøjer til at tage del i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Entrepreneurship in Education in the Baltic Sea Region

Formålet og ambitioner i projektet har været at tage initiativ til indledende møder mhp. at etablere et samarbejde inden for entreprenørskabsuddannelse i Østersøregionen. At udforske potentielle områder for et tættere samarbejde ved at dele viden og god praksis. At fremme strategiske arbejde inden for dette felt.

Solcellebiler - Paradisbakkeskolen - Naturvidenskabsfestival - Foto: Pelle Rink © Astra

Entreprenørskabsskolen

Entreprenørskabsskolen var Ikast-Brandes tiltag for at fremme entreprenørskab og kreativitet hos børn og unge.

ESOF konferencen

ESOF er en stor konfernce, der afholdes hvert andet år i europæiske storbyer. Formålet er, at skabe en åben platform.

Fremtidens undervisningsfacilitet

Med projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet har Kata Fonden demonstreret, hvordan nyindretning af de danske naturfagslokaler kan øge glæden ved naturfagene og styrke fagligheden.

Elever tester deres nye raket. © Sanne Vils Axelsen for Astra

Fagligt Entreprenørskab

Projekt Fagligt Entreprenørskab vil hjælpe med at inkludere og fastholde fagligt og socialt udsatte unge i deres erhvervsuddannelse.

Fra Talentmasse til Entreprenørskab

Fra Talentmasse til Entreprenørskab - et projekt om at styrke entreprenørskab i Region Midtjylland for elever ved erhvervs- og ungdomsuddannelsesinstitutioner og studerende ved erhvervsakademier.

Industriprojektet

Pilotprojektet blev gennemført i perioden 2012-2014 og ønskede at få unge til at se karrieremulighederne inden for dansk industri ved at etablere samarbejde mellem efterskoler, ungdomsuddannelse og virksomheder.

Skolernes innovationsdag

Innovation og entreprenørskab er på skemaet, når skolernes innovationsdag afholdes. Formålet er at inspirere lærere og elever til at tænke mere innovativt.

iTEC

iTEC (Innovative Teknologier til et Engagerende Klasseværelse) var et fire-års forsknings-og udviklingsprojekt, hvis fokus var at ændre den metode, som IT blev brugt på uddannelsesinstitutioner.