Gå til hovedindhold

Undervisning i Bæredygtighed i folkeskolen

Abstrakt

Schools for Resilience (SfR) indebærer en tværfaglig tilgang til miljøundervisning, hvor både geografi, biologi og samfundsfag bidrager med centrale viden- og færdighedsområder. Projektet, SfR, er et EU-projekt, der involverer 6 lande, som hver skal afprøve et undervisningsforløb for udsko-lingselever, der er lavet ud fra en fælles skabelon. I undervisningen er resilience-begrebet centralt og bruges som et mål for, hvor godt et lokalområde kan modstå og tilpasse sig de kommende kli-maforandringer. Artiklen beskriver, hvordan man kan konstruere et undervisningsforløb der tager udgangspunkt i lokalområdet og får eleverne til at udarbejde initiativer på miljøområdet. Den danske pilotafprøvning er afprøvet på Sejs Skole ved Silkeborg. Erfaringer fra alle pilotafprøvninger bruges til at designe et færdigt undervisningsforløb.

Forfattere

Pernille Ulla Andersen, cand.scient. i biologi og ansat som lektor i VIA, Læreruddannelsen i Aarhus. Har deltaget i udviklingsarbejder om brug af eksterne læringsmiljøer på læreruddannelsen og i folkeskolen. Forfatter på Xplore Biologi 8.-9. klasse.

Benny Lindblad Johansen er cand.pæd. i biologi og lektor i biologi hos VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhu