Gå til hovedindhold

Fødekædestratego med bevægelse

Fangeleg 


Fag: Natur/teknologi og biologi
Klassetrin: 3.-9. klasse
Læringsaspekt: Forståelse af processen i og indvirkningerne på en fødekæde i en sø
Sted: Gymnastiksal, skolegård eller andet sted med god plads
Materialer: Laminerede kort med billeder af planteplankton, dyreplankton, skidtfisk, rovfisk og fiskehejre

Organisering og fremgangsmåde:

  • Eleverne får hver et kort, der viser, om de skal være planteplankton, dyreplankton, rovfisk etc. 
  • Fødekædestratego er en fangeleg, hvor dyreplankton kan fange planteplankton, skidtfisk kan fange dyreplankton, rovfisk kan fange skidtfisk, og fiskehejren kan fange både skidtfisk og rovfisk. 
  • Når man bliver ’spist’ (fanget), skal man gå ud til læreren, som tildeler et nyt kort, og man er med i legen igen.
  • Læreren vurderer, hvilke grupper der skal have flere medlemmer. For eksempel kan du vælge at sende meget planteplankton ud som eksempel på nitrificering, eller mange gedder som eksempel på for mange individer øverst i fødekæden.
  • Legen stoppes undervejs af læreren, som får eleverne til at sætte ord på, hvad der skete i legen. Hvis legen for eksempel går i stå: Hvad er der sket, siden der ikke længere er nogle, der fanger andre?

Ideer til variation:

  • Lad en elev styre legen, så det er eleven, der bestemmer, hvilke ‘grupper’ der skal have flere medlemmer. Målet for eleven kan være at holde liv i søen - at fangelegen bliver ved.
  • Indled øvelsen med at tegne en stor sø på jorden eller gulvet. Opdel eleverne i grupper, og lad dem tegne en selvvalgt fødekæde, som kan findes omkring en dansk sø. Lad til slut eleverne forbinde de enkelte fødekæder med hinanden, så der dannes et stort fødenet i og omkring søen. 
  • Brug en anden fødekæde, eksempelvis tilknyttet havet, skoven eller engen.

Perspektiv

Bevægelse som integreret i den faglige undervisning