Gå til hovedindhold

Sæt bevægelse i naturfagene: Sorter og kategoriser

Stafetløb

Fag: Alle naturfag
Klassetrin: Alle
Læringsaspekt: Gennemførelse af naturvidenskabelig inddeling og klassificering af dyr, planter, stoffer, materialer, fænomener, genstande etc. 
Sted: Gymnastiksal, skolegård eller et andet sted med god plads
Materialer: Billeder (gerne lamineret) af de dyr, planter, stoffer, materialer, fænomener og genstande, der skal klassificeres


Organisering og fremgangsmåde 

  • Spred billederne ud på gulvet i den ene ende af salen 
  • Fordel eleverne i hold med ca. 5 på hvert hold 
  • Reglerne for stafetten: Eleverne løber på skift op, henter et billede og placerer det i den rette kategori
  • Giv point for rigtigt anbragte billeder point og minuspoint for forkert anbragte billeder 
  • Stafetten slutter, når alle billeder er placeret i de rette kategorier

Ideer til variation

Geografi: Sortering af lande i forskellige verdensdele, sortering af erhverv i primære, sekundære og tertiære erhverv, sortering af sten i magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarter.
Biologi: Sortering af fødevarer i kulhydrater, protein eller fedt, klassificering af dyr og planter.
Fysik/kemi: Sortering og kategorisering af materialer og grundstoffer.

Perspektiv 

Bevægelse som struktur i den faglige undervisning