Gå til hovedindhold

Sæt bevægelse i naturfagene: Kredsløb og udvikling

Leg med rækkefølger

Fag: Alle naturfag
Klassetrin: Alle
Læringsaspekt: Anvendelse af modeller og illustration af kredsløb, udvikling og processer
Sted: Ingen særlige krav 
Materialer: Små laminerede kort med billeder af forskellige stadier eller dele af et kredsløb, en udvikling eller en proces 

Organisering og fremgangsmåde

Fordel eleverne i mindre hold. 

Giv hver elev et kort med et billede, der viser en del af en proces, en udvikling eller et kredsløb, som klassen arbejder med. Eleverne må endnu ikke se på deres billeder. 

På dit signal må eleverne kigge på deres egne billeder, men ikke de andres. Herefter skal de placere sig på række med billederne i den rigtige rækkefølge.

Gennemgå rækkefølgen. Hvis der er er forkerte placeringer, blandes billederne, og holdene får lov at prøve igen. 

Tilføj eventuelt et konkurrenceelement ved at tage tid, så eleverne kan sammenligne, hvilket hold der er hurtigst til at placere billederne i den rigtige rækkefølge. 

Alt efter elevernes niveau kan du variere sværhedsgraden ved at inddrage flere detaljer, stille krav om brug af fagord og begreber og evt. kemiske betegnelser. 


Ideer til variation 

  • Tegn en tidslinje, hvor billederne efterfølgende placeres på det rigtige sted.
  • Frøens udvikling fra æg til frø
  • Udvikling fra Big Bang til i dag 
  • Faser i spildevandsrensning  
  • Nitrogen- eller kulstofkredsløb i naturen
  • Reaktionsskemaer
  • Nedbrydningsprocesser i naturen 
  • Menneskets fordøjelsesproces 

Find andre billeder i din klasses læremidler eller på nettet. Brug evt. linket her til inspiration 

Perspektiv

Bevægelse som struktur i den faglige undervisning