Gå til hovedindhold

Temadag: Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen - Skørping

Nationalt naturfagskoordinatormøde - Forankring 2018 © Astra - Foto: Jacob Due

Med den Nationale Naturvidenskabsstrategi fra marts 2018 har regeringen udpeget en række konkrete indsatsområder, som skal styrke interessen for naturvidenskab hos børn og unge. En national naturvidenskabsstrategi er afhængig af, at målsætningerne også understøttes og prioriteres i kommunerne og på skolerne.

Derfor inviterer Undervisningsministeriet, Astra og Skolelederforeningen til en temadag om skolelederens og naturfagsvejlederens centrale rolle for udviklingen af naturfagsundervisningen.

I forbindelse med temadagen inviteres ligeledes til opstart af det nationale netværk for naturfagsvejledere i Danmark.

​Vær med på temadagen og bliv klogere på, hvorfor der er så stor samfundsmæssig opmærksomhed på naturfagsområdet i disse år.

Temadagen

På temadagen er der fokus på at skabe et fælles fundament for udvikling og forankring af skolens naturfagshandleplan i et samarbejde mellem skoleledelsen og ressourcepersonerne inden for naturfagene, fx kommunens naturfagskoordinator og skolens naturfagsvejleder eller en tilsvarende ressourceperson.

I løbet af dagen vil du blive præsenteret for gode eksempler på naturfaglige handleplaner i praksis og et opdateret syn på naturfag anno 2019.

Du vil også få kendskab til et helt nyt nationalt netværk for naturfagsvejledere i Danmark, som er en del af den nationale naturvidenskabsstrategi, samt mulighed for tilmeldelse til netværket.

Det får du ud af at deltage

  • Første udkast til din skoles naturfagshandleplan for 2019
  • Invitation til et helt nyt netværk for naturfagsvejledere
  • Fælles sprog og vidensgrundlag om naturfag
  • Inspiration til pædagogisk ledelse af naturfagsområdet

Målgruppe

Skoleledelse, kommunale naturfagskoordinatorer og naturfagsvejledere eller tilsvarende ressourcepersoner på skolerne.

Steder

25/4-2019

Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle 

Find arrangementet her

30/4-2019

Bella Center, Center Boulevard 5, Hal H, 2300 København S

Arrangementet afvikles sammen med Science Expo

Find arrangementet i her

2/5-2019

Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping

Find arrangementet i her

Pris og tid

Prisen er 400 kr. per person og tidsrummet er kl. 9-15.30. Der vil være mulighed for morgenkaffe fra kl. 8.30.

Program

8.30
Ankomst og morgenkaffe

9.00
Velkomst og præsentation af det nye nationale naturfagsvejledernetværk

9.15
Oplæg
Potentialer og udfordringer i naturfagsundervisningen v. Jan Sølberg / Jan Alexis Nielsen, Institut for naturfagenes didaktik, KU

10.00
Refleksion

10.30
Oplæg
Et portræt af naturfagsundervisningen anno 2019 v. Mads Joakim Sørensen, UVM og Elzebeth Wøhlk, Astra

11.00
Refleksion

11.30
Oplæg
Skolens naturfaglige handleplan i praksis v. John Wind, afdelingsleder, Englystskolen, Vejle

12.15
Frokost

12.45
Workshop
Faciliteret proces for udvikling af skolens naturfaglige handleplan

13.45
Pause

14.00
Videndeling på tværs af skoler

14.30
Oplæg
Udvikling af lokal naturfaglig kultur er en del af den lokale skoleudvikling v. læringskonsulenter i skoleledelse, UVM

15.00
Refleksion

15.15
Afslutning og “kick off” for det nationale naturfagsvejledernetværk

15.30
Tak for i dag

 

Tilmelding

Tilmeld dig temadagen og find ud af, hvordan arbejdet med skoleudvikling på den enkelte skole i samspil med kommunens naturfagsindsats understøtter den lokale naturfaglige kulturudvikling.

Tilmelding af skoleledere og naturfagsvejledere eller tilsvarende ressourcepersoner skal foretages samlet af skolens ledelse.

Ved tilmeldingen skal det anføres, om naturfagsvejlederen efterfølgende må blive kontaktet vedrørende det nationale netværk for naturfagsvejledere.

Kommunale naturfagskoordinatorer kan tilmelde sig særskilt.

Tilmelding via dette link:
Undervisningsministeriets arrangementskalender

Fristen for tilmelding er den 12. april 2019.

 

Det nationale naturfagsvejledernetværk

Naturfagsvejledere eller tilsvarende ressourcepersoner inden for naturfag på skolerne inviteres til at deltage i et nationalt netværk. Netværket er en del at den nationale naturvidenskabsstrategi og har til formål at understøtte kontinuerlig faglig udvikling og videndeling på og mellem uddannelsesinstitutioner samt i kommuner. Læs den nationale naturvidenskabsstrategi her.

Netværket er faciliteret af Astra - det nationale naturfagscenter. Ved at deltage i netværket vil naturfagsvejledere bl.a. få mulighed for deltage i ét årligt arrangement, adgang til en række digitale ressourcer samt understøttelse af de lokale og kommunale naturfagsnetværk bl.a. gennem de kommunale naturfagskoordinatorer.