Gå til hovedindhold

Små dyr i skoven

Fra jord til bord - Paradisbakkeskolen - Naturvidenskabsfestival 2017 - Foto: Pelle Rink © Astra

De små dyr i skoven vækker altid fascination og kan føre til forundring og refleksion blandt børnene. Derfor er de små dyr i skoven et godt udgangspunkt for at arbejde med den undersøgende tilgang.

Undersøgelseskompetence står helt centralt i fælles mål i natur/teknologi. Ligesom både det helhedsorienterede og det undersøgelsesbaserede fylder i den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud. Der er udviklet masser af koncepter og didaktiske modeller, man kan tage udgangspunkt i, når man gerne vil arbejde undersøgelsesbaseret. På dette kursus tager vi udgangspunkt i Sneglelæring og Nysgerrigper/Mikroforsker.

Målgruppe

Lærere og pædagoger i dagtilbud og indskoling som ønsker at arbejde undersøgelsesbaseret med de små dyr i skoven med udgangspunkt i fælles undring.

Kompetencemål

At deltagerne kan gennemføre et undersøgelsesbaseret forløb om små dyr i skoven, der understøtter børnenes nysgerrighed og undren med udgangspunkt i tankerne bag Sneglelæring og Nysgerrigper.

Pris og tilmelding

Kurset er gratis. Tilmeldingsfristen er 1. januar 2021. 
Tilmelding foregår via mail til mail@naturskolerne.dk. Tilmeldingen er bindende. Oplys venligst EAN nummer og skole/institution ved tilmelding.