Gå til hovedindhold

Naturvidenskabskoordinator-møde i Region Nordjylland

Gymnasielærer mødes på Big Bang 2019 - ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen

Formålet med mødet

  • Videndeling blandt regionens naturvidenskabskoordinatorer om arbejdet med FNs 17 Verdensmål i og på tværs af de naturvidenskabelige fag.
  • At diskutere og videndele med andre naturvidenskabskoordinator om opgaven med at udvikle gymnasiets naturvidenskabelige kultur gennem professionelle læringsfællesskaber og stærke fagdidaktiske miljøer. 
  • At mødes med regionens øvrige naturvidenskabskoordinatorer i uformelle rammer for at drøfte arbejdsopgaver og indsatsområder.

Hvad skal der ske?

På det første naturvidenskabskoordinator møde i Region Nordjylland er der to temaer på dagsordenen:

  1. FNs 17 Verdensmål i undervisning i de naturvidenskabelige fag.
  2. Professionelle læringsfællesskaber og rollen som naturvidenskabskoordinator.

På mødet skal vi diskutere FNs 17 Verdensmål i undervisningen ud fra både elevens, lærerens og organisationens perspektiv, og vi skal høre om konkrete eksempler fra undervisningen på Vesthimmerlands Gymnasium og HF.

Professor Ane Qvortrup fra Syddansk Universitet vil dele sin viden om professionelle læringsfællesskaber på gymnasierne og lægge op til gruppearbejde og dialog om, hvordan I som naturvidenskabskoordinatorer kan arbejde med læringsfællesskaber på jeres eget gymnasium.

Ane er bl.a. projektleder på “Reform 2017” - et forskningsprojekt der undersøger, hvad der virker for hvem, hvordan og under hvilke omstændigheder på 36 danske gymnasier. Ane har desuden været involveret i Nærum Gymnasiums skoleudviklingsprojekt om professionelle læringsfællesskaber.

Hjemmeopgave:

  • Se denne korte video om “Professionelle læringsfællesskaber på NAG“ 
  • Tænk over hvordan I arbejder med FNs 17 Verdensmål på jeres gymnasium
  • Tænk også over hvordan du ser din rolle som naturvidenskabskoordinator og om/hvordan I arbejder med praksisfællesskaber på dit gymnasium.

Program

09.30
Flydende ankomst, morgenbrød og uformelt netværk

10.00
Velkomst og program for dagen

10.10
Nyt fra Ministeriet og Astra (v/Fagkonsulenten og Astra)


10.30
FNs 17 Verdensmål

Kort intro til FNs 17 Verdensmål (v/Astra)

Verdensmål på Vesthimmerlands Gymnasium og HF (v/Lektor Anne Becher)

Dialog om udfordringer og muligheder i arbejdet med Verdensmål


12.00
Frokost


12.45
Professionelle læringsfællesskaber og rollen som naturvidenskabskoordinator (v/Professor Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber/Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet).

Ane Qvortrup vil dele sin viden om professionelle læringsfællesskaber på gymnasierne og lægge op til gruppearbejde og dialog om hvordan I som naturvidenskabskoordinatorer kan arbejde med læringsfællesskaber på jeres eget gymnasium.

14.15
Opsamling og tak for i dag.


Tilmelding eller framelding er senest torsdag den 14. november