Gå til hovedindhold

Naturvidenskabskoordinator-møde i Region Sjælland

Gymnasielærer mødes på Big Bang 2019 - ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen

Formålet med mødet

 • Videndeling blandt regionens naturvidenskabskoordinatorer om arbejdet med FNs 17 Verdensmål i og på tværs af de naturvidenskabelige fag.

 • At diskutere og videndele med andre naturvidenskabskoordinatorer om opgaven med at udvikle gymnasiets naturvidenskabelige kultur gennem professionelle læringsfællesskaber og stærke fagdidaktiske miljøer. 

 • At mødes med regionens øvrige naturvidenskabskoordinatorer i uformelle rammer for at drøfte arbejdsopgaver og indsatsområder. 

Hvad skal der ske?

På det første naturvidenskabskoordinatormøde i Region Sjælland er der to temaer på dagsordenen:

 1. FNs 17 Verdensmål i undervisningen i de naturvidenskabelige fag

 2. Professionelle læringsfællesskaber og rollen som naturvidenskabskoordinator

På mødet skal vi diskutere FNs 17 Verdensmål i undervisningen ud fra både elevens, lærerens og organisationens perspektiv, og vi skal høre om konkrete eksempler fra undervisningen på Teknisk Gymnasium på ZBC i Slagelse.

Professor Ane Qvortrup fra Syddansk Universitet vil dele sin viden om professionelle læringsfællesskaber på gymnasierne og lægge op til gruppearbejde og dialog om, hvordan I som naturvidenskabskoordinatorer kan arbejde med læringsfællesskaber på jeres eget gymnasium.

Forberedelse:

 • Se denne korte video om “Professionelle læringsfællesskaber på NAG“ 

 • Tænk over hvordan I arbejder med FNs 17 Verdensmål på jeres gymnasium

 • Tænk også over hvordan du ser din rolle som Naturvidenskabskoordinator og om/hvordan I arbejder med praksisfællesskaber på dit gymnasium

Program

12.30 Flydende ankomst, let frokost og uformelt netværk

13.00 Velkomst og program for dagen

13.10 Nyt fra Ministeriet og Astra (v/Fagkonsulenten og Astra)

13.30 FNs 17 Verdensmål

 • Kort intro til FNs 17 Verdensmål (v/Astra)

 • Verdensmål på ZBC Slagelse (v/Lektor Kirsi Inkeri Pakkanen Verdensmåls- og Naturvidenskabskoordinator på ZBC Slagelse)

 • Dialog om udfordringer og muligheder i arbejdet med Verdensmål

15.00 Pause - Kaffe/te og kage

15.15 Professionelle læringsfællesskaber og rollen som naturvidenskabskoordinator (v/Professor Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber/Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet)

Ane Qvortrup vil dele sin viden om professionelle læringsfællesskaber på gymnasierne og lægge op til gruppearbejde og dialog om hvordan I som naturvidenskabskoordinatorer kan arbejde med læringsfællesskaber på jeres eget gymnasium.

16.45 Opsamling og tak for i dag.

Tilmelding eller afbud senest fredag den 6. december