Gå til hovedindhold

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Naturvidenskabskoordinator-møde i Region Hovedstaden

Gymnasielærer mødes på Big Bang 2019 - ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen

Formålet med mødet

 • Videndeling blandt regionens naturvidenskabskoordinatorer om arbejdet med FNs 17 Verdensmål i og på tværs af de naturvidenskabelige fag.

 • At diskutere og videndele med andre naturvidenskabskoordinatorer om opgaven med at udvikle gymnasiets naturvidenskabelige kultur gennem professionelle læringsfællesskaber og stærke fagdidaktiske miljøer. 

 • At mødes med regionens øvrige naturvidenskabskoordinatorer i uformelle rammer for at drøfte arbejdsopgaver og indsatsområder. 

Hvad skal der ske?

På det første naturvidenskabskoordinatormøde i Region Hovedstaden er der to temaer på dagsordenen:

 1. FNs 17 Verdensmål i undervisningen i de naturvidenskabelige fag

 2. Professionelle læringsfællesskaber og rollen som naturvidenskabskoordinator

På mødet skal vi diskutere FNs 17 Verdensmål i undervisningen ud fra både elevens, lærerens og organisationens perspektiv, og vi skal høre om konkrete eksempler fra undervisningen på Rysensteen Gymnasium.

Ph.d. stipendiat Fie Rasmussen fra Syddansk Universitet vil dele sin viden om professionelle læringsfællesskaber på gymnasierne og lægge op til gruppearbejde og dialog om, hvordan I som naturvidenskabskoordinatorer kan arbejde med læringsfællesskaber på jeres eget gymnasium.

Forberedelse:

 • Se denne korte video om “Professionelle læringsfællesskaber på NAG“ 

 • Tænk over hvordan I arbejder med FNs 17 Verdensmål på jeres gymnasium

 • Tænk også over hvordan du ser din rolle som Naturvidenskabskoordinator og om/hvordan I arbejder med praksisfællesskaber på dit gymnasium

Program

12.30 Flydende ankomst, let frokost og uformelt netværk

13.00 Velkomst og program for dagen

13.10 Nyt fra Ministeriet og Astra (v/Fagkonsulenten og Astra)

13.30 FNs 17 Verdensmål i de naturvidenskabelige fag

 • Kort intro til FNs 17 Verdensmål (v/Astra)

 • Verdensmål på Rysensteen Gymnasium
  (v/Lektor og Naturvidenskabskoordinator 
  Christina Olausson)

 • Dialog om udfordringer og muligheder i arbejdet med Verdensmål

15.00 Pause - Kaffe/te og kage

15.15 Professionelle læringsfællesskaber og rollen som naturvidenskabskoordinator
(v/Cand.mag. i pædagogik og Ph.d.-stipendiat Fie Rasmussen, Institut for Kulturvidenskaber/Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet)

Fie Rasmussen vil dele sin viden om professionelle læringsfællesskaber på gymnasierne og lægge op til gruppearbejde og dialog om hvordan I som naturvidenskabskoordinatorer kan arbejde med læringsfællesskaber på jeres eget gymnasium.

16.45 Opsamling og tak for i dag.

Tilmeldingsfristen er overskredet! Materialer fra mødet vil efter mødet kunne findes under "Tidligere arrangementer".