Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Syddanmark januar 2022

Naturfagsvejledernetværksmøde - Forankring - ©Astra - Foto: Jakob Vind

Formålet med mødet er:

  • Videndeling blandt naturfagskoordinatorer om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur
  • At understøtte det lærende netværk mellem naturfagskoordinatorer fra regionens kommuner, og at understøtte den enkelte naturfagskoordinators rolle ift. eget netværk

Mødet har to temaer:

  1. Samarbejde om overgangen mellem dagtilbud og grundskole
  2. Kompassamtalen og begreberne omkring den relateret til det daglige arbejde med kommunens naturfagsudvikling

Hvad skal der ske?

Om formiddagen vil Esbjerg præsentere deres erfaringer ud fra to perspektiver med at understøtte overgangen mellem dagtilbud og grundskole gennem scienceambassadører, og hvad det arbejde har givet til samarbejdet mellem det pædagogiske personale i dagtilbud og indskolingen. 

Inden frokost kommer Linda Ahrenkiel og fortæller om hendes erfaringer med  overgangsproblematikker mellem dagtilbud og grundskole. Hun kommer blandt andet ind på  rammerne, som tilbydes i den styrkede pædagogiske lærerplan og koblingen til naturfagsundervisningen i indskolingen, strategier der kan styrke samarbejdet mellem grundskole og dagtilbud samt konkrete eksempler på samarbejde. 

Efter frokost sætter vi fokus på naturfagskoordinatorens rolle med at forankre kommunale og lokale indsatser. Det gør vi ved at arbejde med hvordan naturfagskompasset og begreberne omkring det kan bruges til at understøtte jeres daglige arbejde med kommunens naturfagsudvikling. Under dette punkt bliver der også mulighed for videndele om formiddagens tema og/eller nogle af de udfordringer, I hver især møder i jeres koordinatorarbejde.

I tilmeldingsformularen bedes I derfor angive temaer/udfordringer fra jeres daglige arbejde med naturfagene, som I gerne vil have sparring på i denne videndelingsproces.

Tilmeldingsfrist d. 14. januar 2022.

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen.

Skriv de første bogstaver i søgefeltet, så vil navnet på din kommune hurtigt komme frem i søgningen.

Samtykke

Vi gør opmærksom på, at brug af dit navn og mail til en evt. deltagerliste for mødet, kun finder sted, hvis du forinden har givet dit samtykke. Hvis ikke du giver tilladelse hertil, vil kun din organisations navn fremgå af deltagerlisten.
Under arrangementet vil der blive taget billeder og evt. film, som bliver brugt i markedsføringen eller andet omtale af Astras aktiviteter og til pressen. Derfor beder Astra om samtykke til at bruge evt. portrætlignende billeder og film af dig, der er taget i forbindelse med arrangementet. Ønsker du efterfølgende at ændre din samtykke, kan du skrive til dpo@astra.dk. Du kan læse mere om Astras GDPR-politikker her.
Andre bemærkninger, herunder særlige ønsker til forplejning.