Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Syddanmark januar 2020

Koordinatormøde workshop 2017 - Forankring - Foto- Suong Christensen © Astra

Tema

Naturfagskoordinatorernes arbejde med kommunens fysiske rammer.

Formål

Videndeling blandt naturfagskoordinatorer:

  • om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur
  • om naturfagskoordinatorens aktive rolle i arbejdet med fysiske rammer i kommunen.

I denne sammenhæng forstås en fysisk ramme som:

  • et læringsrum (herunder materialer) på skolen/institutionen (fx et faglokale)
  • andre tilgængelige læringsrum for skolerne/institutionerne (fx et makerspace, en sø, en økobase)
  • eksterne læringsrum (herunder materialer), der kan bestilles til skolerne/institutionerne (fx kasser fra CFU)

OBS: Der tænkes ikke i denne sammenhæng på bemandede eksterne læringsmiljøer som fx naturskoler og skoletjenester.

Hvad skal der ske?

Mødet indledes med mulighed for flydende ankomst og morgenbrød med uformel samtale og netværk fra kl. 09.00 - 09.30. Herefter begynder vi med velkomst, rammesætning, lidt nyt fra Astra samt en kort "bordet rundt", der bliver fulgt op på over middag. 

Dernæst påbegynder vi mødets tema, som fokuserer på naturfagskoordinatorens arbejde med kommunens fysiske rammer. Astra giver som vanligt en rammesætning af temaet og så kommer John Klesner på med oplægget "Skal vi også have et Maker space?". 

I oplægget vil han forholde sig til, hvordan han mener, man bør gennemføre en strategisk proces med henblik på vurdering af behov for Maker Spaces i en kommunal naturfagsstrategi.

John er en kapacitet på IT og teknologiområdet. Han er bl.a. formand for Danmarks IT-lærerforening, sad med i BUVMs ekspertskrivegruppe bag forsøgsprogrammet for Teknologiforstålse i folkeskolen og er fungerende pædagogisk konsulent i Favrskov kommune.

Efter John skal vi høre om konkrete erfaringer fra kommuner i Syd om udvikling og brug af fysiske rammer.

Frokosten afsluttes med en rundvisning i Fredericias kommunale Makerspace beliggende på Bülows kaserne.

Efter frokost afprøver vi en prototype på en refleksionsguide om “Udvikling og brug af fysiske rammer”, følger op på "bordet rundt" fra mødets start, hvor der bliver god tid til erfaringsudveksling naturfagskoordinatorer imellem. Når kaffepausen er overstået, præsenterer Elzebeth Berg Wøhlk fra Astra kort de nye faghæfter fra BUVM med fokus på videndeling om, hvordan I kan arbejde med dem sammen med jeres kommunale naturfagsnetværk, vejledere, fagteams el.lign. 

Forberedelse

Forud for mødet bedes du læse kompasaksen “Fysiske rammer”, og gerne senest en uges tid før mødet bedes du udfylde denne google form om din kommunes arbejde med de fysiske rammer.

Inden mødet bedes du også tænke over, hvad der er aktuelt for dit arbejde med kommunens naturfaglige kultur, og hvad der er den største udfordring i arbejdet med kommunens naturfaglige kultur, som du gerne vil have sparring på.

Praktisk information

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen.

Tilbagemelding

Tilmelding eller framelding er senest den 14. januar 2020.
 

Program

09.00 - 09.30
Flydende ankomst

09.30 - 09.45
Velkomst

09.45 - 10:00 
Kort “bordet rundt”

10.00 - 10.15
Nyt fra Astra

10.15 - 10.30
Introduktion til dagens tema program

10.30-11.15
"Skal vi også have et Maker space? v. John Klesner

11.15 - 12.00
Indlæg fra kommuner

12.00 - 13.00
Frokost og kort rundvisning i Fredericias kommunale makerspace på Bülows kaserne

13.00 - 13.45
Naturfagskoordinatorens arbejde med “fysiske rammer”

13.45 - 14.30
Videndeling og sparring om aktuelle inputs fra “bordet rundt” 

14.30 - 14.45
Kaffepause

14.45 - 15.15
Nye faghæfter i naturfagene, v. Elzebeth Berg Wøhlk, Astra

15.15 - 15.30
Behov i netværket fremadrettet, evaluering og tak for i dag.

 

Skriv de første bogstaver i søgefeltet, så vil navnet på din kommune hurtigt komme frem i søgningen.