Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Sjælland maj 2021

Naturfagsvejledernetværksmøde - Forankring - ©Astra - Foto: Jakob Vind

Formål med mødet

  • Videndeling blandt naturfagskoordinatorer om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur.
  • Videndeling om centrale aktører og ressourcepersoners betydning for udvikling af den kommunale og lokale naturfaglige kultur.

Hvad skal der ske?

Til de regionale naturfagskoordinatormøder i maj 2020 var temaet videndelingsprocesser i kommunerne blandt centrale aktører. I januar 2021 kredsede de regionale naturfagskoordinatormøder om beskrivelse af netværk ved hjælp af netværksbegreber samt et zoom ind på de formaliserede og designede netværk i kommunerne som fx et kommunalt netværk af naturfagsvejledere eller lignende ressourcepersoner.

Til møderne i maj 2021 bliver temaet de formaliserede og designede netværks betydning for udviklingen af den naturfaglige kultur. Helt konkret er der fokus på ressourcepersoner i kommunerne, som indgår i formaliserede netværk, mens Astras fire netværk for ressourcepersoner* også vil blive bragt i spil.

Dermed er et af formålene med de regionale naturfagskoordinatormøder i maj at “videndele om centrale aktører og ressourcepersoners betydning for udvikling af den kommunale og lokale naturfaglige kultur”.

Der vil blive præsenteret cases, hvor ressourcepersoner spiller en central rolle for udviklingen af naturfagsområdet - både på langs og på tværs af uddannelseskæden. Derfor vil der helt naturligt også blive fokus på kompasaksen “Netværk” i relation til nogle af naturfagskompassets seks andre akser.

Som altid vil det lærende netværk mellem naturfagskoordinatorerne være i centrum, og derfor vil der også være god tid til videndeling og fælles refleksion - både omkring dagens tema, men også om det generelle arbejde med udvikling af kommunens naturfaglige kultur.

*Astras fire netværk for ressourcepersoner er:

Detaljeret program 

13.00 - 13.05
Teknisk tjek ind
Vi sidder klar til at lukke jer ind i mødet, og hjælper hvis der skulle være forhold omkring lyd og mikrofon der driller. Mødelink er i kalenderindkaldelsen.

13.05 - 13.20
Velkommen 
Introduktion til eftermiddagens program og dagens tema

13.20 - 14.20
Dagens tema om formaliserede og designede netværks betydning for udviklingen af den naturfaglige kultur (Pause undervejs)
Indflyvningen til dagens tema rummer denne gang en “walk and listen” til et interview med Ane Von der Fehr, som Astra har lavet til lejligheden. Interviewet bringer os dybere ned i Anes Ph.d afhandling om netværks betydning for naturfaglige ressourcepersoner og hendes resultater fra Ph.d’en, som peger på vigtigheden af at understøtte centrale ressourcepersoner. 

Med afsæt i interviewet indeholder temaet også en fælles proces omkring arbejdet med kapacitetsopbygning gennem netværk. Her vil de nye netværk Astra leder og faciliterer blive inddraget.

14.20 - 15.00
Konkrete eksempler på kommunale netværksrelaterede indsatser af ressourcepersoner. Vi arbejder med og giver feedback på et par korte oplæg fra koordinatorer i netværket om ressourcepersoners betydning for udvikling af den kommunale og lokale naturfaglige kultur.

15.00 - 15:10
Pause

15.10 - 15.40
Videndeling 
Deling af succeser og snubletråde i jeres arbejde som naturfagskoordinatorer. Vi mødes omkring naturfagskompasset, hvor I har mulighed for at sparre med hinanden ift. jeres indsats med at understøtte og udvikle kommunens naturfaglige kultur.

15.40 - 15.50
Nyt fra Astra

15.50 - 16.00
Evaluering og tak for i dag


Praktisk information

Det er gratis at deltage. Da mødet er online, sørger man selv for forplejningen.

Tilmelding

Tilmelding eller framelding senest den 7. maj 2021.

Skriv de første bogstaver i søgefeltet, så vil navnet på din kommune hurtigt komme frem i søgningen.

Skriv en adresse, hvor materialer skal sendes til inden mødet

Under arrangementet vil der blive taget billeder og evt. film, som bliver brugt i markedsføringen eller andet omtale af Astras aktiviteter. Derfor beder Astra om samtykke til at bruge evt. portrætlignende billeder og film af dig, der er taget i forbindelse med arrangementet. Ønsker du efterfølgende at ændre din samtykke, kan du skrive til dpo@astra.dk. Du kan læse mere om Astras GDPR-politikker her.