Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Sjælland januar 2020

Formål

Videndeling blandt naturfagskoordinatorer:

 • om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur
 • om naturfagskoordinatorens aktive rolle i arbejdet med ‘fysiske rammer’ i kommunen

I denne sammenhæng forstås en fysisk ramme som:

 • et læringsrum (herunder materialer) på skolen/institutionen (fx et faglokale)
 • andre tilgængelige læringsrum for skolerne/institutionerne (fx et makerspace, en sø, en økobase)
 • eksterne læringsrum herunder materialer, der kan bestilles til skolerne/institutionerne (fx kasser og andre fysiske læremidler fra CFU)

OBS: Der tænkes i ovenstående sammenhæng ikke på bemandede eksterne læringsmiljøer som fx naturskoler og skoletjenester.
 

Hvad skal der ske?

Mødet afholdes på Pedersborg Skole i deres Innovatorium (makerspace).

Inden mødestart er der mulighed for at deltage i frokosten og netværke med de andre deltagere.

 • Astra fortæller om de forskellige indsatser og tiltag i 2020. Herudover en kort indsigt i Uddannelsesanalyse 2018 fra Region Sjælland, med særligt fokus på deres særtema om STEM.
 • Vi drøfter generelle udfordringer og opmærksomhedspunkter fra det kommunale arbejde med naturfagene med udgangspunkt i naturfagskompasset.
 • Størstedelen af mødet er dedikeret til  temaet ‘Fysiske rammer’ og hvordan I som koordinator kan udvikle og støtte op om disse muligheder. Herunder et oplæg fra Pederborg Skole omkring deres Innovatorium (makerspace)  og deres didaktiske og pædagogiske overvejelser i forhold til anvendelse af rummet. 
 • Vi skal også høre eksempler fra andre kommuner, inden vi afprøver et nyudviklet reflektionsværktøj i grupper og herunder inddrager jeres besvarelser fra google forms.

 
For at kvalificere naturfagskoordinatormødet så meget som muligt har vi brug for jeres indspark. Brug derfor meget gerne lidt tid på nedenstående hjemmeopgave.
 

Forberedelse

Forud for mødet bedes du læse kompasaksen “Fysiske rammer” og udfylde denne google form om din kommunes arbejde med de fysiske rammer.

Praktisk information

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen.

Tilbagemelding

Tilmelding eller framelding er senest den 17. januar 2020.
 

Program

12.00-12.30
Drop ind frokost og uformelt netværk (husk særskilt tilmelding)

12.30 - 12.45
Velkomst og program for eftermiddagen

12.45 - 13.00
Nyt fra Astra og Region Sjælland
Opdatering på astras indsatser i 2020 og orientering omkring Uddannelsesanalysen fra regionen.

13.00 - 13.15
Nye faghæfter i naturfagene og ændringer i prøvebekendtgørelsen
Kort orientering med fokus på naturfagskoordinatoropgaver.

13.15 - 14.00
Videndeling om arbejdet med at understøtte og udvikle kommunens naturfaglige kultur
Deling af jeres succeser og snubletråde i arbejdet som naturfagskoordinatorer.

14.00-14.15
Pause  med kaffe/te og kage

14.15 - 15.45
Naturfagskoordinatorens arbejde med de fysiske rammer

 • Introduktion og rammesætning.
 • Konkrete eksempler fra sjællandske kommuner der viser hvordan de fysiske rammer kan sættes i spil. 
 • Videndeling med udgangspunkt i en refleksionsguide “Udvikling og brug af fysiske rammer” og jeres besvarelser omkring de fysiske rammer i egen kommune.

15.45 - 16.00
Opsamling og tak for i dag
Herunder ønsker/behov i netværket samt evaluering.

Skriv de første bogstaver i søgefeltet, så vil navnet på din kommune hurtigt komme frem i søgningen.
Herunder hvis der er særlige hensyn til frokost