Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Nordjylland januar 2020

Formål

Videndeling blandt naturfagskoordinatorer:

  • om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur
  • om naturfagskoordinatorens aktive rolle i arbejdet med fysiske rammer i kommunen

I denne sammenhæng forstås en fysisk ramme som:

  • et læringsrum (herunder materialer) på skolen/institutionen (fx et faglokale)
  • andre tilgængelige læringsrum for skolerne/institutionerne (fx et makerspace, en sø, en økobase)
  • eksterne læringsrum (herunder materialer), der kan bestilles til skolerne/institutionerne (fx kasser fra CFU)

OBS: Der tænkes ikke i denne sammenhæng på bemandede eksterne læringsmiljøer som fx naturskoler og skoletjenester.

Hvad skal der ske?

På mødet er der frokost, uformel samtale og netværk fra 12.00 - 12.30. Herefter begynder vi med velkomst, rammesætning af mødet og lidt nyt fra Astra. Vi tager et lille kig ned i de nye faghæfter for naturfagene og ser på, hvordan I som naturfagskoordinatorer kan vejlede jeres lærernetværk. 

Hoveddelen af mødet handler om, at vi får præsenteret CFU’s Makerspace. Vi kommer ind bag om de pædagogiske og didaktiske ideer og konkrete muligheder, og vi skal også sættes i gang med en lille praktisk opgave. Aalborg Kommune præsenterer herefter sine tanker om og initiativer i forhold til at etablere Makerspaces på flere skoler, og vi drøfter sammen muligheder og barrierer ift. den kommunale naturfagsudvikling. Under dette programpunkt præsenterer Astra en nyudviklet guide til, hvordan I som naturfagskoordinatorer kan vurdere inddragelse af forskellige “rum” i skolernes naturfagsundervisning, her med udgangspunkt i makerspaces.

Den sidste fjerdedel af mødet er dedikeret til jeres sparring med hinanden, om up’s and down’s i jeres arbejde som naturfagskoordinatorer. Det er ret sandsynligt, at jeres koordinatorkolleger kan hjælpe jer videre.
 

Forberedelse

Forud for mødet bedes du læse kompasaksen “Fysiske rammer” og udfylde denne google form om din kommunes arbejde med de fysiske rammer.

Praktisk information

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen.

Tilbagemelding

Tilmelding eller framelding er senest den 10. januar 2020.
 

Program

12.00 - 12.30
Frokost og netværk

12.30 - 12.45
Velkomst og program, nyt fra Astra
Kort præsentationsrunde, rammesætning af dagens program
Nye naturfaglige netværk på skoler og ungdomsuddannelser
Årets festivaltema, MasseExperiment, Science Expo, Explonauten, HCØ2020, Big Bang-konferencen mm.

12.45 - 13.05
Nye faghæfter i naturfagene
Kort overflyvning med fokus på naturfagskoordinatoropgaver.

13.05 - 14.15
Makerspaces som fysisk ramme for naturfagsundervisningen - hvad handler det egentlig om?
Introduktion til CFU’s Makerspace v. konsulent Brian Ravnborg

14.15 - 15.00
Hvad kan vi bruge Makerspaces til?
Input og drøftelse af Makerspaces i kommunal sammenhæng, med udgangspunkt i tanker og konkrete initiativer i Aalborg Kommune, v. naturfagskoordinator i Aalborg René Henriksen m.fl.

Drøftelsen kan tage udgangspunkt i en refleksionsguide “Udvikling og brug af fysiske rammer” samt jeres egne besvarelser af google formular om fysiske rammer.

Kaffe og kage indtager vi undervejs

15.00 - 15.50
Videndeling og sparring
Få input og giv sparring til kolleger. Fortæl både om succeser og hvad der bøvler.

15.50 - 16.00
Behov i netværket fremadrettet, evaluering og tak for i dag

Skriv de første bogstaver i søgefeltet, så vil navnet på din kommune hurtigt komme frem i søgningen.
Herunder hvis der er særlige hensyn til frokost