Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Midtjylland januar 2020

regionalt koordinatormøde - Midtjylland 2018 © astra

Formål

Videndeling blandt naturfagskoordinatorer:

  • om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur
  • om naturfagskoordinatorens aktive rolle i arbejdet med fysiske rammer i kommunen

I denne sammenhæng forstås en fysisk ramme som:

  • et læringsrum (herunder materialer) på skolen/institutionen (fx et faglokale)
  • andre tilgængelige læringsrum for skolerne/institutionerne (fx et makerspace, en sø, en økobase)
  • eksterne læringsrum (herunder materialer), der kan bestilles til skolerne/institutionerne (fx kasser fra CFU)

OBS: Der tænkes ikke i denne sammenhæng på bemandede eksterne læringsmiljøer som fx naturskoler og skoletjenester.

Hvad skal der ske?

Mødet indledes med flydende ankomst, hvor der mulighed for morgenbrød og uformel samtale og netværk. Herefter rammesættes dagen og der er både nyheder fra Astra og Region Midtjylland. Efterfølgende er det tid til et af de faste punkter på de regionale naturfagskoordinatormøder, hvor der er afsat god tid til, at I kan videndele om jeres succeser og benspænd i funktionen som naturfagskoordinatorer. Op mod frokost præsenteres kort de nye faghæfter fra BUVM med fokus på videndeling om, hvordan I kan arbejde med dem sammen med jeres kommunale naturfagsnetværk, vejledere, fagteams el.lign.

Efter frokost fokuserer vi på naturfagskoordinatorens arbejde med kommunens fysiske rammer. Astra rammesætter temaet og I præsenteres for Favrskov Kommunes strategiske arbejde med en fysisk ramme - i denne case handler det om etablering af et Makerspace. Efterfølgende afprøver vi en prototype på en refleksionsguide om “Udvikling og brug af fysiske rammer”, som er udgangspunktet for jeres videndeling omkring de fysiske rammer, der har særlig betydning for kommunernes naturfaglige kultur.

Forberedelse

Forud for mødet bedes du læse kompasaksen “Fysiske rammer” og udfylde denne google form om din kommunes arbejde med de fysiske rammer.

Praktisk information

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen.

Tilbagemelding

Tilmelding eller framelding er senest den 17. januar 2020.
 

Program

09.00 - 09.30 
Flydende ankomst
Mulighed for brød, kaffe og te.

09.30 - 10.00
Velkomst og program

10.00 - 10.15
Nyt fra Astra
Årets festivaltema, Masseeksperiment, Science Expo, Explonauten, HCØ2020, Big Bang-konferencen, de nye netværk mm.

10.15 - 10.30
Nyt fra Region Midtjylland
Herunder arbejdet med Den Midtjyske Teknologipagt

10.30 - 11.30
Tjek ind - naturfagskoordinatorarbejdet lige nu
Videndeling om succeser og benspænd omkring naturfagskompasser.

11.30 - 12.00
Nye faghæfter i naturfagene
Kort overflyvning med fokus på naturfagskoordinatoropgaver.

12.00 - 12.45
Frokost

12.45 - 14.45
Naturfagskoordinatorens arbejde med “fysiske rammer”
1. Introduktion og rammesætning ved Astra

2. Etablering af Makerspace som case for en fysisk ramme ved Birthe Bitsch Mogensen, naturfagskoordinator, Favrskov Kommune.

Birthe vil i sit indlæg "Skal vi også have et Makerspace?", tage udgangspunkt i den strategiske proces, de i Favrskov Kommune har haft, da det skulle vurderes om kommunen havde behov for et Makerspace. Birthe vil derudover relatere det til det strategiske arbejde med naturfagene.

3. Videndeling blandt naturfagskoordinatorerne omkring fysiske rammer, med udgangspunkt i refleksionsguiden “Udvikling og brug af fysiske rammer” og naturfagskoordinatorernes besvarelser af google formular om fysiske rammer.

14.45 - 15.30
Behov i netværket fremadrettet, evaluering og tak for i dag

 

Skriv de første bogstaver i søgefeltet, så vil navnet på din kommune hurtigt komme frem i søgningen.
Herunder hvis der er særlige hensyn til frokost.