Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Hovedstaden januar 2020

Tema

Naturfagskoordinatorernes arbejde med kommunens fysiske rammer.

Formål

Videndeling blandt naturfagskoordinatorer:

  • om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur
  • om naturfagskoordinatorens aktive rolle i arbejdet med fysiske rammer i kommunen.

I denne sammenhæng forstås en fysisk ramme som:

  • et læringsrum (herunder materialer) på skolen/institutionen (fx et faglokale)
  • andre tilgængelige læringsrum for skolerne/institutionerne (fx et makerspace, en sø, en økobase)
  • eksterne læringsrum (herunder materialer), der kan bestilles til skolerne/institutionerne (fx kasser fra CFU)

OBS: Der tænkes ikke i denne sammenhæng på bemandede eksterne læringsmiljøer som fx naturskoler og skoletjenester.

Hvad skal der ske?

Mødet indledes med en drop in frokost fra 11.30 - 12.00 med uformel samtale og netværk. Herefter begynder vi med velkomst, rammesætning og lidt nyt fra Astra, hvorefter der er sat god tid af til en “tjek ind”-runde med videndeling om jeres succes’er og benspænd i jeres naturfagskoordinatorfunktioner. Lige inden en kaffepause præsenteres kort de nye faghæfter fra BUVM med fokus på videndeling om, hvordan I kan arbejde med dem sammen med jeres kommunale naturfagsnetværk, vejledere, fagteams el.lign.

Anden del af mødet fokuserer på naturfagskoordinatorens arbejde med kommunens fysiske rammer. Furesø, Frederikssund og Halsnæs kommune bidrager med korte oplæg om, hvordan de har aktiveret tre meget forskellige fysiske rammer, og efterfølgende afprøver vi en prototype på en refleksionsguide om “Udvikling og brug af fysiske rammer”.

Forberedelse

Forud for mødet bedes du læse kompasaksen “Fysiske rammer” og udfylde denne google form om din kommunes arbejde med de fysiske rammer.

Praktisk information

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen.

Tilbagemelding

Tilmelding eller framelding er senest den 10. januar 2020.
 

Program


11.30 - 12.00 
Drop in frokost

12.00 - 12.15
Velkomst og program

12.15 - 12.30
Nyt fra Astra
Årets festivaltema, MasseExperiment, Science Expo, Explonauten, HCØ2020, Big Bang-konferencen, de nye netværk osv. 

12.30 - 12.45
Region Hovedstadens STEM-indsats

12.45 - 13.30
Tjek ind - koordinatorarbejdet lige nu
Videndeling om succes’er og benspænd omkring naturfagskompasser.

13.30 - 14.00
Nye faghæfter i naturfagene
Kort overflyvning med fokus på naturfagskoordinatoropgaver.

14.00 - 14.15
Pause
Netværkspause med kaffe og kage

14.15 - 15.45
Naturfagskoordinatorens arbejde med “fysiske rammer”
1. Introduktion og rammesætning

2. Korte præsentationer fra Furesø (Fremtidsværkstedet), Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) og Halsnæs (Bioblitz på Melby Overdrev)

3. Videndeling med udgangspunkt i en refleksionsguide “Udvikling og brug af fysiske rammer” og naturfagskoordinatorernes besvarelser af google formular om fysiske rammer.

15.45 - 16.00
Behov i netværket fremadrettet, evaluering og tak for i dag

Skriv de første bogstaver i søgefeltet, så vil navnet på din kommune hurtigt komme frem i søgningen.
Herunder hvis der er særlige hensyn til frokost