Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Syddanmark 2019

Koordinatormøde workshop 2017 - Forankring - Foto- Suong Christensen © Astra

Formålet med mødet

  • Videndeling blandt naturfagskoordinatorer om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur
  • Drøftelse af kvalitetskriterier for arbejdet med kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale i kommunerne
  • Videndeling om erfaringer og udfordringer med kompetenceløft i kommunerne

Hvad skal der ske

De regionale naturfagskoordinatormøder skal styrke den enkelte naturfagskoordinator og det lærende netværk mellem naturfagskoordinatorer fra kommuner i regionen.

På dette møde dykker vi ned i aksen “kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale” fra naturfagskompasset.

Dygtige og engagerede lærere og pædagogisk personale er en vigtig forudsætning for undervisningens kvalitet. Det er der bred enighed om blandt alle, der har med uddannelse gøre. Og det fremhæves blandt andet i Den nationale naturvidenskabsstrategi - indsatsområde 2 som vigtigt, at grundskolens lærere tilbydes kompetenceudvikling og støtte til at inddrage og omsætte ny viden i deres undervisningspraksis.

Men hvad dækker begrebet kompetenceudvikling over i praksis, og hvilke erfaringer har vi allerede i Region Syd med kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk personale? Astra oplever, at der allerede er mange gode projekter i gang rundt om i landet, men kompetenceudvikling er også et område med mange forskelligartede tilbud, og som naturfagskoordinator kan man få et stort medansvar, når man vælger til eller fra blandt tilbuddene.

Vi deler vores erfaringer og viden med hinanden på mødet, og får besøg af professor Claus Michelsen fra Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, som vil fortælle os om Laboratoriemodellen et værktøj LSUL har udviklet i.f.m. kompetenceudvikling. Vi får også mulighed for at diskutere kompetenceudvikling med Claus.

På dagen får vi desuden besøg af en skoleleder fra Assens kommune (navn følger), som vil dele sine erfaringer og overvejelser om kompetenceudvikling af naturfagslærere med os.

Hjemmeopgave:

  1. “Hvad er aktuelt for dit arbejde med kommunens naturfaglige kultur?”
  2. “Hvad er den største udfordring i arbejdet med kommunens naturfaglige kultur, som du gerne vil have sparring på?
  • Tænk over et par eksempler på hvad du/I vil kalde kompetenceudvikling i jeres kommune til videndeling/speeddating runden. I bestemmer selv om eksemplerne skal være forskellige ift. form, indhold og kvalitet.
  • Mødet holdes på Kompas’et, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens

Praktisk info

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen. Man må gerne invitere en nær kollega/leder med til mødet, men husk at tilmelde jer begge.

Tilmeldingsfrist

Tilmelding eller framelding er senest den 18. januar 2019.

 

Program

09.30 - 10.00
Flydende ankomst med kaffe og brød

Ankom når det bedst passer dig og få en kop kaffe og et stykke brød sammen med en naturfagskoordinator-kollega

10.00 - 10.15
Velkomst og program for dagen

Astra byder velkommen

10.15 - 11.00
Siden sidst fra kommunerne

Videndeling blandt naturfagskoordinatorerne om arbejdet med at understøtte og udvikle kommunens naturfaglige kultur.

11.00 - 11.15
Introduktion til dagens tema

Astra introducerer til dagens program og ridser konteksten op

11.15 - 12.00
Oplæg v. Claus Michelsen, Professor LSUL i Odense
Oplæg ved Troels Segel skoleleder Rantzausminde skolen, Svendborg kommune

12.00 - 13.00
Frokost

Afsluttes eventuelt med en kort gåtur

13.00 - 13.25
Forberedelse af spørgsmål i grupper til oplægsholder og efterfølgende dialog med oplægsholderne

13.25 - 13.45
Forberedelse af spørgsmål i grupper til oplægsholder og efterfølgende dialog med oplægsholderne

13.45 - 14.30
Videndeling blandt naturfagskoordinatorerne om kommunale erfaringer med forskellige former for kompetenceudvikling (inkl. kaffe og kage)

Speed-dating af flere runder. Giv en erfaring - få en erfaring.

14.30 - 14.45
Opsamling og nyt fra Astra

14.45 - 15.00
Afrunding og tak for idag

Husk næste møde: Regionalt koordinatormøde i Syd 22. maj 2019