Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Sjælland 2019

Formål med mødet

  • Drøftelse af kvalitetskriterier for arbejdet med kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale i kommunerne
  • Videndeling om erfaringer, udfordringer og mål med kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale i kommunerne
  • Videndeling blandt naturfagskoordinatorer om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur

Hvad skal der ske

På mødet drøfter vi kompetenceudviklingstiltag i kommunerne og hvordan kompetenceudvikling kan indgå i en kommunes naturfagsindsats. Hvad fungerer, og hvor skal I som naturfagskoordinatorer være opmærksomme på udfordringer? Karin Mortensen fra NEUC (Naturfagenes Evaluerings- og UdviklingsCenter) deltager på mødet og giver input til kvalitetskriterier for kompetenceudviklingsindsatser med baggrund i evaluering af projektet “Naturlig-Vis” fra Køge, Faxe og Stevns kommuner.

Vi drøfter også generelle udfordringer og opmærksomhedspunkter fra det kommunale arbejde med naturfagene med udgangspunkt i naturfagskompasset, og Astra fortæller om, hvad vi er optaget af i 2019.

For at kvalificere naturfagskoordinatormødet så meget som muligt har vi brug for jeres indspark. Brug derfor lidt tid på nedenstående hjemmeopgave.

​Hjemmeopgave:

  • Læs kompasaksen "Kompetenceudvikling" som er Astra's forståelse af dette område.
  • Undersøg din kommunes kompetenceudviklingsindsatser på naturfagsområdet. Hvad er i gang, hvad er på vej - og hvorfor har I valgt netop dén form for kompetenceudvikling?

Praktiske informationer

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen.

Ansøgningsfrist og tilbagemelding

Tilmelding eller framelding er senest den 21. januar 2019.

 

Program

12.00 - 12.30
Drop ind frokost og uformelt netværk (husk særskilt tilmelding)

12.30 - 12.45
Velkomst og program for dagen

12.45 - 13.45
Naturfagskoordinatorens arbejde med kompetenceudvikling

13.45 - 14.00
Pause med forplejning

14.00 - 15.00
Kompetenceudvikling og evaluering v. NEUC

15.00 - 15.45
Videndeling blandt naturfagskoordinatorerne om arbejdet med at understøtte og udvikle kommunens naturfaglige kultur.

15.45 - 16.00
Opsamling og tak for i dag.

Vi ses til Big Bang Konferencen den 2.-3. april 2019.