Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Nordjylland 2019

Formålet med mødet

 • Videndeling blandt naturfagskoordinatorer om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur.
 • Videndeling om naturfagskoordinatorens egen aktive rolle i forankringen hos politikere, forvaltning og lokale ledelser.
 • Fælles drøftelse af forskellige muligheder for, hvordan naturfagskoordinatoren kan bidrage til at styrke den kommunale naturfagsindsats gennem målrettede handlinger, både på skoler, imellem skoler og i forvaltningen.

Hvad skal der ske?

På mødet ser vi på naturfagskoordinatorens arbejde med at skabe forankring af naturfagsindsatsen hos politikere, forvaltninger og lokale ledelser i kommunen.

Alle kommuner har en naturfagsindsats, stor eller lille, løsrevet eller koordineret. Udvikling, kvalitetssikring og stabilitet i indsatsen kræver samarbejde og koordinering mellem arbejdet på de enkelte skoler, i de kommunale forvaltningsprocesser og med politikerne. For en naturfagskoordinator betyder det, at man må være opmærksom på at søge indflydelse på alle niveauer i kommunen.

På mødet ser vi på og drøfter forskellige veje til at opnå den indflydelse, uanset hvor man som kommunal naturfagskoordinator har sit daglige ståsted.

Det gælder på den ene side et kendskab til kommunale dokumenter og processer, som driver udviklinger, og på den anden side indsigt i den konkrete undervisningspraksis i naturfagene i kommunen, netværk og videndeling blandt lærere og pædagogisk personale. Det giver en naturfagskoordinator et spillerum for sit arbejde, som vi kigger nærmere på og drøfter på mødet.

Hjemmeopgave:

 • Læs kompasaksen “Forankring hos politikere, forvaltning og lokale ledelser” som udtrykker, hvordan Astra forstår forankringsindsatsen i sammenhæng med naturfagskompasset.
   
 • Forbered to korte fortællinger til punktet “Siden sidst fra kommunerne:
 1. “Hvad er aktuelt for dit arbejde med kommunens naturfaglige kultur?”
 2. “Hvad er den største udfordring i arbejdet med kommunens naturfaglige kultur, som du gerne vil have sparring på?”

Til arbejdet med dagens tema:

 • Tænk over hvordan du måske allerede aktivt forankrer hos relevante samarbejdspartnere.
 • Tænk også over hvorfor der muligvis er nogle samarbejdspartnere du ikke forankrer hos, og hvad det skyldes.

Mødet holdes på Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, lokale 3.366, 9000 Aalborg

Praktisk info

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen. 

Tilmeldingsfrist

Tilmelding eller framelding er senest onsdag den 22. maj 2019.


 

Program

 

12.30 - 13.00    
Let frokost og netværk

13.00 - 13.15    
Velkommen præsentation af program

13.15 - 13.30    
Nyt fra Astra

13.30 - 14.00    
Tema: Forankring hos politikere, forvaltning og lokale ledelser. Fokus på politikere og forvaltning.

14.00 - 14.15    Pause, kaffe/kage

14.15 - 15.00    Tema, fortsat: Fokus på forankring hos lokale ledelser -skoleledelser

15.00 - 15.45    Siden sidst fra kommunerne - videndeling

15.45 - 16.00    Evaluering og tak for i dag

 

 

Skriv de første bogstaver i søgefeltet, så vil navnet på din kommune hurtigt komme frem i søgningen.