Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Nordjylland 2019

Formål med mødet

 • Drøftelse af, hvordan målrettet kompetenceudvikling kan anvendes som løftestang for udvikling af en kommunes naturfaglige kultur
 • Videndeling om erfaringer, udfordringer og mål med kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale i kommunerne
 • Videndeling blandt naturfagskoordinatorer om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur

Hvad skal der ske

Vi sætter fokus på, hvordan kompetenceudvikling kan bidrage både praktisk og strategisk til udviklingen af naturfagsindsatsen. Hvilke mål sættes, hvilke muligheder og barrierer opleves, hvilke effekter kan vi evt. se at uddannelsesindsatser har?

Vi kigger bredt på begrebet kompetenceudvikling, fra formelle uddannelsesaktiviteter, over tilegnelse af kompetencer gennem konkrete projekter, til den daglige kompetenceudvikling i fx fagteams og kommunale netværk.

Vi tager udgangspunkt i to konkrete initiativer, “Kompetenceløft til undervisningsfag, Region Nordjylland” og “Engineering i Skolen”. Begge projekter satser stort på kompetenceudvikling på forskellige måder. Vi får indsigt i projekterne og drøfter, hvordan I som naturfagskoordinatorer kan bruge projekterne som løftestang for hele kommunens naturfagsudvikling.

Vi drøfter også generelle udfordringer og opmærksomhedspunkter fra det kommunale arbejde med naturfagene med udgangspunkt i naturfagskompasset, og Astra fortæller om, hvad vi er optaget af i 2019.

For at kvalificere naturfagskoordinatormødet så meget som muligt har vi brug for jeres indspark. Brug derfor lidt tid på nedenstående hjemmeopgave.

​Hjemmeopgave:

 1. Læs kompasaksen "Kompetenceudvikling" som er Astra's forståelse af dette område.
 2. Undersøg din kommunes kompetenceudviklingsindsatser på naturfagsområdet. Hvad er i gang, hvad er på vej - og hvorfor har I valgt netop dén form for kompetenceudvikling?
 3. Undersøg din kommunes deltagelse i “Kompetenceløft til undervisningsfag, Region Nordjylland”:

a. Hvor mange naturfagslærere deltager?
b. Hvilke fag kompetenceløftes de i?
c. Hvordan er samspillet mellem uddannelsesforløb og fagteams på skolerne
d. Hvordan er samspillet mellem uddannelsesforløb og forvaltningen/ naturfagskoordinatoren?

Praktiske informationer

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen.

Ansøgningsfrist og tilbagemelding

Tilmelding eller framelding er senest den 21. januar 2019.

 

Program

12.30 - 13.00
Let frokost og netværk
“Drop-in” frokost og uformelt netværk. Husk særskilt tilmelding

13.00 - 13.30
Velkomst og nyt fra Astra
Naturvidenskabsstrategien - hvad ved vi om, hvad der er i gang?
Samarbejde med læringskonsulenter og UVM
Samarbejde i Region Nordjylland om STEM - hvad kender vi til og hvad er i støbeskeen?
Fonde og naturfagsprojekter

13.30 - 15.00
Tema: Naturfagskoordinatorens arbejde med kompetenceudvikling som løftestang for kommunernes naturfaglige udvikling

Vi sætter fokus på, hvordan kompetenceudvikling kan bidrage både praktisk og strategisk til udviklingen af naturfagsindsatsen. Hvilke mål sættes, hvilke muligheder og barrierer opleves, hvilke effekter kan vi evt. se at uddannelsesindsatser har?

Vi kigger bredt på begrebet kompetenceudvikling, fra formelle uddannelsesaktiviteter, over tilegnelse af kompetencer gennem konkrete projekter, til den daglige kompetenceudvikling i fx fagteams og kommunale netværk.

13.30 - 14.15
Kompetenceløft til undervisningsfag

Ni nordjyske kommuner sender naturfagslærere til kompetenceudviklingsforløb, så de opnår undervisningskompetence i endnu et af naturfagene. I uddannelseskonceptet er der medtænkt aktiviteter hjemme på egen skole i fagteames og imellem kommunens skoler. Vi kigger på projektet ud fra Midtvejsevalueringen og fra jeres inputs (se særskilt opgavebeskrivelse).

Oplæg til drøftelse: Hvordan kan I som naturfagskoordinatorer både understøtte (yderligere) og udnytte aktiviteterne i højere grad, så projektet får størst mulig effekt for hele naturfagsindsatsen i kommunen?

Oplæg v. Ole Kronvald, Astra, derefter fælles drøftelse

14.15 - 15.00
Engineering i Skolen - kompetenceløft som driver for udvikling af den kommunale naturfaglige kultur

Jammerbugt Kommune indgår i en større fælles fondsansøgning om at deltage i projektet “Engineering i skolen”. Projektet indeholder bl.a. kompetenceudvikling af naturfagslærere, så de kan arbejde med engineering som metode i undervisningen.

 • Hvad handler projektet om?
 • Hvilke mål håber man på at kunne løfte?
 • Evt. hvilke effekter?
 • På hvilken måde tænker man, at projektet bidrager til udvikling og styrkelse af den kommunale naturfaglige kultur?

Oplæg v. naturfagskoordinator Lars Salomonsen, Jammerbugt Kommune, derefter fælles drøftelse

15.00 - 15.20
Input til “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen”

Astra arbejder sammen med Undervisningsministeriets læringskonsulenter om en generel indsats, der skal støtte skolelederne i at tage del i udviklingen af naturfagsområdet på den enkelte skole. Samarbejdet tager afsæt i UVM’s publikation “Tydelig ledelse løfter naturfagsområdet”.

Vi fortæller kort om indsatsen og ønsker jeres input til indholdet

15.20 - 15.50
Hvad er du særligt optaget af/ hvad brænder på i din kommune?

Videndeling blandt naturfagskoordinatorerne om arbejdet med at understøtte og udvikle den kommunale naturfaglige kultur.

15.50 - 16.00
Afrunding

 • Ønsker til næste møde - indhold, lokation mm.
 • Evaluering af mødet