Gå til hovedindhold

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Midtjylland 2019

regionalt koordinatormøde - Midtjylland 2018 © astra

Tid:

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 09.00 - 15.30 

Sted:

Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg
(Se oversigtskort med P-pladser. Henvend dig til receptionen)

Formål:

  • Videndele blandt naturfagskoordinatorer:

- om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur,
- om naturfagskoordinatorens egen aktive rolle i forankringen hos politikere, forvaltning og lokale ledelser.

  • Diskutere hvordan naturfagskoordinatoren kan bidrage til at formalisere og udfordre den kommunale og lokale oversættelse af nationale mål.

Hjemmeopgave:

  • Hver koordinator/-team har forberedt max. 3 min. præsentation over spørgsmålene: “Hvilke styredokumenter bygger naturfaglig udvikling på i vores kommune?”
  • “Hvad er den største udfordring i arbejdet med kommunens naturfaglige kultur, som jeg/vi gerne vil have sparring på?"

Svarfrist

Til- eller framelding i nedenstående formular senest fredag den 10. maj, 2019 

Program:

09.00
Flydende ankomst med kaffe og brød

09.30
Velkomst og præsentation

09.40
Naturfagskoordinatorrollen i styrings- og uddannelseskæden
- herunder hierarki fra politiker til lærer og Astras nye netværk i “Maria’s rejse”.

1) Oplæg: Naturfagskoordinatorens rolle i udvikling af Skive Kommunes naturfagsstrategi (10 min.). V/Sara Heidemann Pedersen, Udviklingskonsulent, Skive Kommune.

2) Pointer fra temadagene: “Ledelse, der løfter naturfagsundervisning

3) Drøftelse i plenum


11.15
Kompasaksen - Forankring hos politikere, forvaltning og lokale ledelser

1) Oplæg: Hvilken rolle spiller kommuner, deres politikere og forvaltninger i udmøntningen af Midtjysk Teknologipagt? 
- herunder tanker om en regional STEM-konference i efteråret (15 min.).
V/Per Egedal Iskov, Udviklingskonsulent, Region Midtjylland.

2) Drøftelse og opsamling i plenum


12.15
Frokost

13.00
Videndeling om styredokumenter og naturfaglig kultur i kommunerne

Bordrunde med fokus på, hvordan koordinatorer arbejder strategisk og hvilke styredokumenter, de bruger. (Husk at forberede hjemmeopgaven til dette punkt).

13.45
Kaffe

14.00
Spørgsmål/svar med Region Midtjylland og Astra

14.30
Orientering om Mini Big Bang 8.8.19
- et tværkommunalt samarbejde i Region Midtjylland

15.00
Kalenderen frem til næste regionale møde den 23.1.20

15.15
Afslutning og evaluering.