Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Midtjylland 2019

regionalt koordinatormøde - Midtjylland 2018 © astra

Formålet med mødet

De regionale naturfagskoordinatormøder har til formål, at styrke den enkelte naturfagskoordinator og det lærende netværk mellem naturfagskoordinatorer fra kommuner i regionen.

Formålene med dette naturfagskoordinatormøde er:

  • Videndeling blandt naturfagskoordinatorer om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur.
  • Drøftelse af kvalitetskriterier for arbejdet med kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale i kommunerne.
  • Videndeling om erfaringer, udfordringer og mål med kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale i kommunerne.

Hvad skal der ske?

På mødet kigger vi bredt på begrebet kompetenceudvikling og sætter fokus på kompetenceudviklingstiltag i kommunerne og hvordan det bidrager til udviklingen af naturfagsindsatsen. Der kommer korte oplæg fra aktører i styrings- og uddannelseskæden, omkring deres perspektiv på kompetenceudvikling. Aktørerne vil efterfølgende fungere som samtalepartnere for grupper af naturfagskoordinatorer.

Vi drøfter også generelle udfordringer og opmærksomhedspunkter fra det kommunale arbejde med naturfagene med udgangspunkt i naturfagskompasset.

For at kvalificere naturfagskoordinatormødet så meget som muligt har vi brug for jeres indspark. Brug derfor lidt tid på nedenstående hjemmeopgave.

​Hjemmeopgave:

  • Læs kompasaksen "Kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale" som er Astra's forståelse af dette område.
  • Undersøg din kommunes kompetenceudviklingsindsatser på naturfagsområdet. Hvad er i gang, hvad er på vej - og hvorfor har I valgt netop dén form for kompetenceudvikling?

Praktisk information

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen.

Tilmelding

Tilmelding eller framelding er senest den 18. januar 2019.

Program

09.00 - 09.30
Flydende ankomst

09.30 - 10.00
Velkomst og præsentation af dagens program

10.00 - 11:00
Videndeling blandt naturfagskoordinatorerne om arbejdet med at understøtte og udvikle kommunens naturfaglige kultur

11.00 - 12.00
Naturfagskoordinatorens arbejde med kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale

12.00 - 12.45
Frokost

12.45 - 14.15
Naturfagskoordinatorens arbejde med kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale

14.15 - 14.30
Pause

14.30 - 15.15
Nyt fra Astra

15.15 - 15.30
Opsamling og afrunding